Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Spotkanie w NADLEŚNICTWIE

  Dzięki uprzejmości Pana TOMASZA  KALEMBKIEWICZA - NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Kłodawa, 19.sierpnia 2013 roku,  odbyło się spotkanie poświęcone udrożnieniu rowów melioracyjnych w Różankach.

Czytaj więcej...

ROWY w Różankach - szansa na udrożnienie

 

  Zarząd Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI podjął kolejną próbę uzyskania środków finansowych na udrożnienie ROWÓW  MELIORACYJNYCH w naszej wsi.

Czytaj więcej...

Nowy Zarząd w LGR "Pojezierze Dobiegniewskie"

  Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Rybackiej "POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE" wybrało wczoraj, tzn.  27. czerwca 2013 roku, nowy ZARZĄD.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia " NASZE RÓŻANKI"

      Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Nasze  Różanki" w Różankach odbyło się wczoraj, tj 25. czerwca 2013 roku.

Czytaj więcej...

LGR - spotkanie plenerowe

  Zarząd LGR - POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE zorganizował w dniu wczorajszym (15.06.2013 roku) spotkanie plenerowe na boisku sportowym w Zwierzyniu.

Czytaj więcej...