Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Spotkanie w NADLEŚNICTWIE

 

Dzięki uprzejmości Pana TOMASZA  KALEMBKIEWICZA - NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Kłodawa, 19.sierpnia 2013 roku,  odbyło się spotkanie poświęcone udrożnieniu rowów melioracyjnych w Różankach. W rozmowach uczestniczyli: Pan Nadleśniczy, Sekretarz Nadleśnictwa, Kierownik Spółki Wodnej i prezes stowarzyszenia

" Nasze Różanki".

    Stowarzyszenie "NASZE RÓŻANKI" i RADA  SOŁECKA wsi Różanki, przy pomocy WÓJTA GMINY w Kłodawie, pragną przystąpić do konserwacji rowu melioracyjnego-opaskowego w naszej wsi. Urządzenie to łączy się bezpośrednio z rowem (KANAŁ SREBRNY) znajdującym się na terenie Leśnictwa Różanki. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej powyższego urządzenia, okazało się, że również ono musi być poddane konserwacji, gdyż jest bardzo zamulone.

   Wykonanie prac na odcinku "wiejskim" nie przyniesie spodziewanego efektu, jeżeli "leśna" część urządzenia nie będzie funkcjonowała prawidłowo.

    Stowarzyszenie " Nasze Różanki" uprzejmie prosi NADLEŚNICTWO  W  KŁODAWIE o wykonanie prac konserwujących leśny  fragment Kanału Srebrnego.

                                                                                               B.A.

 

Pogoda