Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

  • dab

Różanek trzeba szukać w zachodniej części Polski. Pod względem administracyjnym należą do gminy Kłodawa w powiecie gorzowskim, województwie lubuskim.

Jest to wieś o starym, średniowiecznym rodowodzie i jednocześnie młoda, gdyż stale się rozwija. W latach 70 XX w. został wybudowany wielki zakład ogrodniczy i małe osiedle bloków pomiędzy Gorzowem Wlkp. a historycznie ukształtowaną częścią wsi. Ale i tej ostatniej systematycznie przybywa mieszkańców, często wychodźców z miasta, którzy pragną wybudować sobie domy i żyć tam, gdzie woda czysta i trawa zielona.