Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Nieudrożnione rowy...

  Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, Kierownik Referatu Inwestycji Pan Jerzy Jesis i Kierownik Gminnej Spółki Wodnej Pan Antoni Stolecki oglądali dzisiaj różankowskie rowy.

Czytaj więcej...

Walne zebranie członków Stowarzyszenia LGR - Pojezierze Dobiegniewskie

  Prezes Stowarzyszenia "Nasze Różanki" w Różankach - Bożena Adamczak uczestniczyła dzisiaj, tzn.23.04.2013 roku w walnym zebraniu Stowarzyszenia LGR - Pojezierze Dobiegniewskie w Dobiegniewie (jesteśmy członkiem LGR)   

Czytaj więcej...

Koncepcja renowacji systemu melioracyjnego

Stowarzyszenie "Nasze Różanki" przygotowało dokumentację oraz szczegółowy pian prac nad renowacja rowu opaskowego wsi, który jest najważniejszą częścią systemu irygacyjnego wsi oraz najważniejszych odcinków rowów szczegółowych.

Czytaj więcej...

Wizytówka Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Nasze Różanki” powstało 7.12.2011 w celu działania dla dobra wspólnego, a zwłaszcza remontu systemu melioracyjnego.

Czytaj więcej...

Władze Stowarzyszenia

Dnia 7 grudnia 2011 roku zebranie założycielskie wybrało Zarząd oraz komisję Rewizyjną Stowarzyszenia "Nasze Różanki".

Czytaj więcej...

Pogoda