Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Co dalej z rowami melioracyjnymi ?

   Delegacja Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI z roboczą wizytą u WÓJTA  GMINY  KŁODAWA.

Dzisiaj, t.j. 17.07.2015r. przedstawiciele Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI rozmawiali z panią Anną Mołodciak - Wójtem Gminy Kłodawa o przyszłości naszych RÓŻANKOWSKICH  ROWÓW  MELIORACYJNYCH. W spotkaniu uczestniczył Kierownik Referatu Inwestycji Pan Jerzy Jesis.

Stowarzyszenie reprezentowali:

P. Bożena Adamczak - prezes,

P. Andrzej Dera - viceprezes,

P. Wiesław Górski - sekretarz,

P. Jan Kukla - członek Zarządu.

Dzięki olbrzymiej pracy STOWARZYSZENIA, POMOCY FINANSOWEJ SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ WSI RÓŻANKI, WÓJTA GMINY I REFERATU INWESTYCJI oraz NADLEŚNICTWA KŁODAWA - nasze najważniejsze rowy melioracyjne zostały odbudowane. Prace  profesjonalnie wykonała  Gminna Spółka Wodna w Santoku.

Po kilkudziesięciu latach niewykonywania żadnych prac konserwacyjnych, czteroletni trud Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI zakończył się sukcecem.

Ale rowy trzeba czyścić systematycznie! W przeciwnym razie cała wielka i bardzo potrzebna praca pójdzie na "marne". Stąd dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Gminy. Obecni zgodzili się, że już jesienią należy rowy przekonserwować. Podjęto określone ustalenia mające na celu zdobycie funduszy na te prace i wyszukanie

 wykonawcy tego zadania. Dalsze rozmowy i ustalenia odbędą się w przyszłym tygodniu.

Panom: Andrzejowi Derze, Wiesławowi Górskiemu i Janowi Kukli bardzo uprzejmie dziękuję za przyjazd do Kłodawy i aktywny udział w rozmowach na rzecz naszego wspólnego dobra.

                                                                            B.A.

 

 

Rów przy Dębowej

 

Rów przy Dębowej

 

Rów przy Dębowej

 

 

Rów przy Dębowej

 

Rów na Myśliwskiej

 

 

 

Rów przy Myśliwskiej

Rów od Wśniowej do stawku na Osiedlu Parkowym

Pogoda