Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

KONFERENCJA I BIESIADA POLSKO - NIEMIECKA

      Stowarzyszenie  NASZE  RÓŻANKI  zakończyło  realizację,  drugiego  w tym roku,

      ZADANIA  PUBLICZNEGO dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski  Województwa Lubuskiego,

                 p.n. WSPÓLNA  HISTORIA   PODSTAWĄ  PRZYJAŻNI   POLSKO  -  NIEMIECKIEJ.

   W realizacji  ZADANIA dwukrotnie  uczestniczyły  delegacje   mieszkańców  Niemiec, z  gminy  Letchin  - potomkowie  dawnych wysiedlonych z obecnych  ziem polskich. 

  Konferencji  towarzyszyła WYSTAWA  FOTOGRAFICZNA,  która pokazała  nasze   pierwsze   SPOTKANIE  POLSKO - NIEMIECKIE  w Różankach.

  W KONFERENCJI   i  BIESIADZIE, które odbyły się w dniu 22.  listopada 2023  wzięli udział

mieszkańcy  Różanek, w tym:

PIERWSI  OSIEDLENI  W POWOJENNYCH  RÓŻANKACH i ich POTOMKOWIE,

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA  "NASZE  RÓŻANKI",

CZŁONKOWIE  KLUBU  SENIOR PLUS,

ZESPÓŁ  'RÓŻY  KWIAT".

      GOŚĆMI   KONFERENCJI byli:

WÓJT  GMINY KŁODAWA PANI  ANNA  MOŁODCIAK,  Z-CA  WÓJTA  PAN ANDRZEJ KWIATKOWSKI, KIEROWNIK REFERATU  ORGANIZACYJNEGO  I  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

PANI  BOŻENA  POPOWSKA,

DYREKTOR  GMINNEGO  CENTRUM  KULTURY  PAN  JAROSŁAW  PIKUŁA

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  RÓŻANKACH PANI  ELŻBIETA   PIETRUSZKIEWICZ,

NAUCZYCIEL   HISTORII  W  SP RÓŻANKI PANI  ANNA   DEPTA.

  Podsumowania   całego  Zadania Publicznego  dokonała jego autorka Bożena Adamczak.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Kłodawa  Pani ANNA  MOŁODCIAK, która podziękowała Stowarzyszeniu  "Nasze  Różanki"  i Klubowi   S+  za przypominanie i pielęgnowanie  historii naszych ziem,  za dbanie o Miejsca Pamięci w Różankach,  za pamięć o pierwszych osiedlonych,  za kultywowanie tradycji...

       PREZENTACJĘ   dotyczącą  dawnej HISTORII  naszych ziem  ( od wieku XIII)   aż do roku 1945  przedstawił  Regionalista  -  mieszkaniec  naszej Gminy PAN  ROMAN  GLAPA.

      Po PREZENTACJI  głos zabrali GOŚCIE Z NIEMIEC,   którzy podziękowali  za dwukrotne zaproszenie do Różanek , za wiele  pięknych wrażeń ,  za przypomnienie naszej WSPÓLNEJ  HISTORII.

     Dyrektor  S.P.   Pani Elżbieta  Pietruszkiewicz i nauczyciel historii Pani Anna Depta podziękowały  autorce  Projektu  za KONKURS  HISTORYCZNY, który ma " OCALIi

    Poczęstunek  dla uczestników zadania  i  gości  przygotowali   członkowie  stowarzyszenia" Nasze Różanki"  i Klubu   S plus w Różankach.  Po obiedzie wszyscy obecni  otrzymali  upominki rodem z Różanek. Następnie  do  sali biesiadnej, w ciemnościach,  wjechał olbrzymi TORT, który upiekła nasza koleżanka. Pozostałe ciasta  przygotowały także nasze  koleżanki. mieszkanki Rozanek, uczestniczki  PROJEKTU POLSKO - NIEMIECKIEGO.

     W części  biesiadnej  pięknie  zaprezentował się nasz miejscowy zespół śpiewaczy  RÓŻY  KWIAT.

A biesiadne  polskie piosenki zaśpiewał nasz gminny akordeonista  Pan  DANIEL  OKUPSKI.

    cdn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cdn

PIERWSI OSIEDLENI W POWOJENNYCH RÓŻANKACH - SKŁADAMY HOŁD

           SKŁADAMY  HOŁD   NASZYM  PRZODKOM  Z ROKU  1918.  I  1945.

DZIĘKUJEMY   ZA  ODZYSKANIE  NIEPODLEGŁOŚCI   NASZEJ   DUŻEJ  OJCZYZNY  -  POLSKI

          i BUDOWĘ    MAŁEJ   OJCZYZNY - RÓŻANEK

Czytaj więcej...

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w Różankach 2023

 

WZRUSZAJĄCY  WIECZÓR  PIEŚNI  PATRIOTYCZNYCH  dla MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK  przygotowali: Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół " Róży Kwiat"

Czytaj więcej...

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW RÓŻANEK Z POTOMKAMI WYSIEDLONYCH NIEMCÓW

      Tylko PRAWDA  HISTORYCZNA    MOŻE  DAĆ 

  POROZUMIENIE   I  PRZYJAŻŃ  

  między  społeczeństwem  polakm i  i niemckim....

 

 

 

Czytaj więcej...

WYCIECZKA " OCALMY OD ZAPOMNIENIA" w obiektywie

    Poznawać  HISTORIĘ  naszej miejscowości, tzn. OCALIĆ  JĄ  OD  ZAPOMNIENIA!!! 

TO  OBOWIĄZEK  NAS  WSZYSTKICH, a przynajmniej TYCH NASZYCH  MIESZKAŃCÓW, którzy się tutaj urodzili  i  wychowali

Uczniowie  Szkoły Podstawowej  w Różankach odwiedzili nasze  MIEJSCA  PAMIĘCI, zapoznali się  z ich symboliką  i znaczeniem.    To właśnie jeden z ważnych elementów    Wychowania PATRIOTYCZNEGO. 

 

 

 

Czytaj więcej...

Pogoda