Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ulica Klonowa - wypiękniała

 

Stowarzyszenie NASZE RÓŻĄNKI  w Różankach i URZRĄD GMINY w Kłodawie rozpoczęły drugi etap odbudowy rowów  odwadniających w naszej wsi.   Renowacji poddany został rów melioracyjny przy ulicy KLONOWEJ. W chwili obecnej jest czysty - wykoszone  zostały chwasty i wykarczowane krzaki. W przyszłym tygodniu zostanie pogłębiona kineta rowu. Poniżej dokumentacja fotograficzna prac przy tej ulicy.

Pogoda