Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ROWY w Różankach - szansa na udrożnienie

 

Zarząd Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI podjął kolejną próbę uzyskania środków finansowych na udrożnienie ROWÓW  MELIORACYJNYCH w naszej wsi. W ubiegły czwartek, tj. 1. sierpnia 2013 roku odbyło się w Urzędzie Gminy w Kłodawie spotkanie, w którym uczestniczyli: Kierownik Referatu Inwestycji - Pan Jerzy Jesis, potencjalny wykonawca - kierownik Spółki Wodnej i prezes Stowarzyszenia " Nasze Różanki". Wszyscy wiemy, że nasze rowy nie funkcjonują, gdyż nie były czyszczone przez około 40 lat. Gminna Spółka  Wodna w Kłodawie przejmie je do konserwacji ale pod warunkiem, że najpierw je sami udrożnimy. Zarząd Stowarzyszenia dwukrotnie (w roku ubiegłym) składał wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Niestety, Zarząd LGR "POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE" nasze wnioski odrzucił argumentując, że na prace melioracyjne nie posiada funduszy. W tej patowej sytuacji z pomocą przyszła  Wójt naszej Gminy, pani Anna Mołodciak, obiecując pomoc pod warunkiem, że połowę kosztów pokryjemy z własnych funduszy. RADA  SOŁECKA podjęła decyzję( na posiedzeniu w dniu 5. sierpnia b.r.), iż takie środki wygospodaruje z funduszu sołeckiego. W chwili obecnej prowadzimy uzgodnienia dotyczące odnowy rowu opaskowego.   

 

 

 

Pogoda