Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

II etap odtwarzania rowów melioracyjnych

 

Rozpoćzęliśmy drugi etap czyszczenia rowów melioracyjnych w naszej wsi. Wyczyszczeniu i pogłębieniu poddany będzie odcinek rowu opaskowego  biegnący od drogi K-22 ku Cmentarzowi Komunalnemu. W chwili obecnej jest on częściowo zasypany i bardzo zarośnięty. Pierwsze prace polegają na przygotowaniu terenu dla koparek. Trwa wycinanie krzewów, które przez wiele lat zarastły rów.

Przypominamy - w ubiegłym roku odtworzony został pierwszy odcinek rowu opaskowego biegnący od granicy lasów państwowych do drogi K - 22

Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia NASZE RÓŻANKI, NADLEŚNICTWO W KŁODAWIE  UDROŻNIŁO W SPOSÓB  PROFESJONALNY 3 KM ROWU LEŚNEGO.

Prace odbyły się w niezwykle trudnych, bagiennych warunkach ( po raz pierwszy od niepamiętnych czasów).

Udrożnienie rowu leśnego było dla nas niezwykle ważnym zadaniem, ponieważ ów rów odbiera wody z naszego, wiejskiego odcinka i dalej odprowadza je do rzeki Srebrnej.

 

 

 

Pogoda