Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Nowy Zarząd w LGR "Pojezierze Dobiegniewskie"

 

Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Rybackiej "POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE" wybrało wczoraj, tzn.  27. czerwca 2013 roku, nowy ZARZĄD. Gmina Kłodawa reprezentowana była przez Wójta Panią Annę Mołodciak oraz Kierownika Referatu Drogownictwa Pana Andrzeja Kwiatkowskiego. Prywatnych przedsiębiorców reprezentował Pan Zygmunt Rossowski a Stowarzyszenie "Nasze Różanki"- Bożena Adamczak.  Nowym prezesem Zarządu wybrany został Pan Kazimierz Szmid. Poniżej przedstawiamy skład obecnego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu LGR "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE".

Zarząd LGR "Pojezierze Dobiegniewskie":

Prezes - Kazimierz Szmid

Wiceprezes - Tadeusz Bednarczuk

Skarbnik - Andrzej Gogler

Sekretarz - Maria Kloska

Członek Zarządu - Roman Komocki

 

 

Komisja Rewizyjna LGR "Pojezierze Dobiegniewskie":

Przewodniczący - Bogusław Dobrzański

Zastępca Przewodniczącego- Barbara Szewczyńska

Sekretarz - Ewa Jeger

 

 

Komitet LGR "Pojezierze Dobiegniewskie":

Przewodniczący - Janusz Margan

Zastępca Przewodniczącego - Wiesław Sawicki

Sekretarz - Mirella Pierzakowska

Członek - Krzysztof Bartkowiak

Członek - Agnieszka Cackowska

Członek - Joanna Dauksza

Członek - Ryszard Jerzyński

Członek - Ryszard Karlicki

Członek - Eugeniusz Krzyżanowski

Członek - Andrzej Kwiatkowski

Członek - Piotr Mikołajewski

Członek - Tomasz Pietruszka

Członek - Zygmunt Rossowski

Członek - Marek Tatała

Członek - Wiesław Własak

Członek - Andrzej Zakrzewski

 

Pogoda