Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ulica Klonowa - wypiękniała

 Stowarzyszenie NASZE RÓŻANKI i URZĄD  GMINY w Kłodawie rozpoczęły II etap odbudowy rowów odwadniających.

Czytaj więcej...

II etap odtwarzania rowów melioracyjnych

        Rozpoczęliśmy drugi etap odtwarzania rowów melioracyjnych w Różankach.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY STOWARZYSZENIA „NASZE RÓŻANKI” W RÓŻANKACH ZA ROK 2012 i 2013 (DO 15.10.2013)

 

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY STOWARZYSZENIA „NASZE RÓŻANKI”

             W RÓŻANKACH

Czytaj więcej...

Spotkanie w NADLEŚNICTWIE

  Dzięki uprzejmości Pana TOMASZA  KALEMBKIEWICZA - NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Kłodawa, 19.sierpnia 2013 roku,  odbyło się spotkanie poświęcone udrożnieniu rowów melioracyjnych w Różankach.

Czytaj więcej...

ROWY w Różankach - szansa na udrożnienie

 

  Zarząd Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI podjął kolejną próbę uzyskania środków finansowych na udrożnienie ROWÓW  MELIORACYJNYCH w naszej wsi.

Czytaj więcej...

Pogoda