Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

RÓW na NIEPODLEGŁOŚCI - BOCZNEJ

 

  Wytężone, nieustające działania STOWARZYSZENIA "NASZE  RÓŻANKI" w RÓŻANKACH, by systematycznie  konserwować nasze  rowy melioracyjne przynoszą pierwsze  efekty.

           Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak i Kierownik  Referatu Drogownictwa Pani Monika Antczak  zdecydowały, że rowy położone przy drogach gminnych będą wykoszone przez pracowników Zakładu Komunalnego w Różankach.

     W mijającym tygodniu  został pięknie wykoszony i wykarczowany z krzewów  rów  przy ulicy NIEPODLEGŁOŚCI - bocznej prowadzącej do Cmentarza Komunalnego. Także rów przy LIPOWEJ uporządkowano w sposób wzorowy!

Kierownik Pani Monika Antczak informuje, że w najbliższym czasie będzie konserwowany rów przy MYŚLIWSKIEJ.

Być może uda się wyczyścić rów przy ulicy KLONOWEJ.

   W NAJGORSZYM STANIE JEST OBECNIE CZĘŚĆ ROWU OPASKOWEGO biegnącego od granicy  z  LASAMI  PAŃSTWOWYMI  POD DROGĄ  KRAJOWĄ  DO  CMENTARZA  KOMUNALNEGO - OK 1,2 KM.

  JEST TO OSTATNIA CZĘŚĆ SYSTEMU ODPROWADZAJĄCEGO WODY Z naszej wsi do kanału SREBRNEGO.

PRZED DWOMA LATY ZOSTAŁA  ODBUDOWANA  W  PIERWSZEJ  KOLEJNOŚCI

 I  DLATEGO  W  PIERWSZEJ  KOLEJNOŚCI  ZAROSŁA!!! 

                                           TEŻ POTRZEBNA  JEST NATYCHMIASTOWA KONSERWACJA!!!

   STOWARZYSZENIE "NASZE  RÓŻANKI" LICZY NA DALSZĄ  POMOC  URZĘDU  GMINY  W  KŁODAWIE.

ZASADNICZYM  PROBLEMEM  JEST  FAKT, ŻE  ODCINEK  TEN NIE ZNAJDUJE SIĘ PRZY DRODZE  GMINNEJ.  BIEGNIE  ON  PRZEZ  GRUNTY   ROLNICZE A  NIE MA WYZNACZONYCH  TZW.  ZASIĘGÓW  KONKURENCYJNYCH.

   STOWARZYSZENIE   ZWRÓCI   SIĘ   DO  URZĘDU  MARSZAŁKOWSKIEGO,  BY   POMÓGŁ  ZASIĘGI  KONKURENCYJNE  WYZNACZYĆ.

 

 

Pogoda