Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

PROTEST STOWARZYSZENIA "NASZE RÓŻANKI" PRZECIWKO PLANOM BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ W RÓŻANKACH

 

STOWARZYSZENIE                                                                                                Różanki, dnia 27.01.2017 r.

NASZE  RÓŻANKI

w Różankach                                                                                             Pani

                                                                                                                     Anna Mołodciak

                                                                                                                     Wójt Gminy Kłodawa

 

                  PROTEST  PRZECIWKO PLANOM BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ  W  RÓŻANKACH

Stowarzyszenie NASZE RÓŻANKI w Różankach wyraża STANOWCZY PROTEST wobec planów wybudowania elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MG na działce o nr ew. 319/20, obręb 9, w naszej miejscowości tzn. w Różankach, gm. Kłodawa.

   Nie zgadzamy się na w.w. inwestycję ponieważ w zdecydowanym stopniu pogorszy ona warunki naszego ŻYCIA  w Różankach. Elektrociepłownia na biogaz jest przedsiębiorstwem bardzo uciążliwym dla otoczenia.

      Towarzyszy jej:

* intensywny ODÓR związany z transportem,składowaniem, przetwarzaniem i utylizacją surowców,

* TRANSPORT  ODPADÓW, które przetwarza elektrociepłownia na biogaz- odbywać się będzie drogami gminnymi i powiatowymi; wzmożony, ciągły ruch samochodów ciężarowych i traktorów ( do 48 na dobę) ZNISZCZY NASZE  DROGI a SPALINY  i HAŁAS w wielkim stopniu przyczynią się do pogorszenia naszego zdrowia i komfortu naszego zamieszkania; drogi w Różankach niszczone są już przez beczkowozy, które dowożą ścieki z naszej gminy,

* Zwiększona  POPULACJA  GRYZONI, OWADÓW I PTACTWA  ( żerowanie na odpadach rolniczych),

* wielkie prawdopodobieństwo SKAŻENIA  WÓD  GRUNTOWYCH  I  POWIERZCHNIOWYCH,

* ewentualna, ale zawsze możliwa AWARIA  grozi  WYBUCHEM,

* wzmożony, intensywny, ciągły HAŁAS (cała doba),

* SPADEK  WARTOŚCI GRUNTÓW  I  NIERUCHOMOŚCI,

* W naszej Gminie nie ma wielkich farm hodowlanych, z których nasi rolnicy przywoziliby do planowanej biogazowni  gnojowicę, obornik, czy inne odpady np. padłe ptactwo domowe z powodu ptasiej grypy; dlaczego akurat RÓŻANKI mają być najbardziej ŚMIERDZĄCYM miejscem w powiecie i województwie?

     WYMIENIONE  WYŻEJ - TO TYLKO NIEKTÓRE  Z  ZAGROŻEŃ JAKIE  ZWIĄZANE  SĄ  Z  PLANOWANĄ  INWESTYCJĄ

                                                 NA  NASZYM  TERENIE.

STANOWCZO  PROTESTUJEMY  nie zgadzając się na jej lokalizację w  RÓŻANKACH!

                                                                                                                                                                         ZARZĄD:

                                                                                                                                                                 GERARD  GRACZYK,

                                                                                                                                                                  BOŻENA  ADAMCZAK,

                                                                                                                                                                   RYSZARD  POPIEL

 

Pogoda