Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

WNIOSKI do BUDŻETU na rok 2018 zgłoszone przez STOWARZYSZENIE " NASZE RÓŻANKI"

 

W dniu 12.09. 2017 roku odbyło się ZEBRANIE  INFORMACYJNE   Stowarzyszenia   NASZE  RÓŻANKI.

Głównym punktem programu  było sporządzenie WNIOSKÓW  do  BUDŻETU  GMINY   KŁODAWA  na  2018 rok.

     Członkowie  STOWARZYSZENIA  zapoznali się także z odpowiedziami Starostwa  Powiatowego  w Gorzowie  Wlkp i Urzędu Gminy w Kłodawie  na ZAPYTANIA, PETYCJE I WNIOSKI  jakie nasze STOWARZYSZENIE  do tych urzędów złożyło.

                            WNIOSKI   DO    BUDŻETU   GMINY   KŁODAWA  NA   2018 ROK

1. POŁOŻENIE  NAKŁADEK   ASFALTOWYCH  na ulicach:

     * KASZTANOWEJ,

     * Myśliwskiej,

     * Leśnej,

      *Dębowej  w kierunku  Os. Parkowego,

      * Północnej.

2.  ZAMONTOWANIE  OŚWIETLENIA  przy  ulicach:

      * Zielonej   od  strony  Szkolnej,

      * Leśnej,

      * Sosnowej,

      * skrzyżowanie  Myśliwskiej  z  Północną,

      * Kasztanowej,

      * Niepodległości.

3. REMONT  DRÓG  ŁĄCZĄCYCH:

      *    RÓŻANKI    Z   WOJCIESZYCAMI,

      *    RÓŻANKI  Z   JANCZEWEM,

      *  UL. NIEPODLEGŁOŚCI  w części   powiatowej.

4. MONTAŻ  SPOWALNIACZY  PRĘDKOŚCI  na ulicach:

     *   Lipowej (2),

     *   Zielonej.

5. BUDOWA  CHODNIKÓW   przy ulicach:

     *   Lipowej - cd,

     *  Niepodległości.

6. WYMIANA  SŁUPÓW  ENERGETYCZNYCH  ( drewnianych) przy  ulicy  WIŚNIOWEJ.

7.  KONSERWACJA  ISTNIEJĄCYCH ROWÓW  MELIORACYJNYCH  (  regularna).

8.  ODWODNIENIE   CAŁEJ   ULICY   LIPOWEJ ( cz. powiatowa) w kierunku   lasu

                                                    oraz  ulic:

                                                          KASZTANOWEJ,

                                                          ZIELONEJ,

                                                          WIŚNIOWEJ - udrożnienie  istniejącej  kanalizacji,

                                                          NIEPODLEGŁOŚCI.

9.  MONTAŻ   SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNYCH, doposażenie placów zabaw.

10. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WYKOSZENIE TRAW I NASADZENIE ROŚLIN  OZDOBNYCH oraz  utrzymanie porządku we wsi.

11. BUDOWA  ŚCIEŻEK  ROWEROWYCH ( UZUPEŁNIENIE: Gorzów - Różanki - Zdroisko), RÓŻANKI  -  WOJCIESZYCE.

 

 

 

        

Pogoda