Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Wnioski do budżetu STOWARZYSZENIA "NASZE RÓŻANKI"

 

STOWARZYSZENIE "NASZE  RÓŻANKI" w Różankach 

  złożyło

  WNIOSKI  DO  BUDŻETU   GMINY  KŁODAWA NA ROK 2017.

 

                                                                                                    SZAN.PANI

                                                                                                   ANNA  MOŁODCIAK

                                                                                                   WÓJT  GMINY  KŁODAWA

     Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na

konserwację  rowów  melioracyjnych  w Różankach.

Odbudowane  z  olbrzymim trudem, dzięki  wielkiej  determinacji Stowarzyszenia

"NASZE  RÓŻANKI", POMOCY  I  PRZYCHYLNOŚCI URZĘDU  GMINY  W  KŁODAWIE,  SOŁTYSA  I  RADY  SOŁECKIEJ  W   RÓŻANKACH   ORAZ  NADLEŚNICTWA   W   KŁODAWIE    ROWY   -

                            zarastają  w   zastraszającym   tempie.

Po dwóch  latach  od  zakończenia  prac  -  konieczne  są  natychmiastowe  prace  konserwacyjne.

SOŁTYS  I    RADA    SOŁECKA   wsi  RÓŻANKI  ( pod  opieką  których   są  obecnie  rowy)

deklarują  swój  udział  finansowy  w  pracach  konserwacyjnych.

              Dziękujemy   za pomoc  w rozwiązaniu tej  bardzo  ważnej   dla  bezpieczeństwa całej  wsi   Różanki kwestii.

JEDNOCZEŚNIE  PROSIMY  O  WSPARCIE   FINANSOWE  BUDOWY   OBELISKU

"PAMIĘCI   PIERWSZYCH  OSADNIKÓW   I   BUDOWNICZYCH    POWOJENNYCH   RÓŻANEK".


PATRONAT   HONOROWY:   WÓJT  GMINY  KŁODAWA    PANI   ANNA  MOŁODCIAK 

i    KS. PROBOSZCZ    BOGUSŁAW   KACZMAREK.

                                                Zarząd    Stowarzyszenia  "  NASZE   RÓŻANKI"

      

Pogoda