Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia" NASZE RÓŻANKI" w Różankach - 14.06.2016

 

Trzeci raz w tym roku ( 14 czerwca 2016 roku ) spotkali się członkowie Zarządu STOWARZYSZENIA " NASZE  RÓŻANKI" w Różankach. Temat wiodący spotkania : ROWY  MELIORACYJNE  W  NASZEJ  WSI!

OBECNI:

PREZES - KOL. GERARD  GRACZYK,

CZŁONKOWIE: P.P.  ELŻBIETA  RADECKA,  KAZIMIERZ  SOKOŁOWSKI, JAN  KUKLA I BOŻENA  ADAMCZAK- VICEPREZES.

W SPOTKANIU UDZIAŁ WZIĘŁA  SOŁTYS  WSI - PANI  AGATA  JACKOWSKA.

STOWARZYSZENIE   JEST  BARDZO   ZANIEPOKOJONE, gdyż  rowy  ZARASTAJĄ!!!

TRZEBA  JE  KONIECZNIE  REGULARNIE  KOSIĆ  I   CZYŚCIĆ - PRZYNAJMNIEJ  JEDEN  RAZ   W  ROKU!

JEŻELI  ZANIECHA  SIĘ  SYSTEMATYCZNEJ  KONSERWACJI   -    WIELKI  TRUD  ZWIĄZANY  Z  ODBUDOWĄ  ROWÓW   ZOSTANIE  ZAPRZEPASZCZONY!

STOWARZYSZENIE   " NASZE  RÓŻANKI" nie  ma   możliwości  finansowych, by prace  konserwatorskie  prowadzić  w  dalszym  ciągu, dlatego  przekazało "ROWY"  Radzie   Sołeckiej  w Różankach.

Spółka Wodna w Kłodawie pracuje dla kilku miejscowości w naszej Gminie. Naszej miejscowości nie chce przyjąć, ponieważ ma niewielkie moce przerobowe. W rzeczywistości pracuje w niej Kierownik Pan Antoni Stolecki, Prezes Pan Stefan Olejniczak i jeden pracownik do czyszczenia i koszenia rowów ( informacja z Referatu Inwestycji UG).

Zarząd Stowarzyszenia postanowił wystosować pisma do Urzędu Gminy w Kłodawie, Starostwa Powiatowego w Gorzowie i Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu rowów melioracyjnych w Różankach.

W dyskusji poruszone  zostały inne aktualne  tematy, ważne dla NASZYCH  MIESZKAŃCÓW:

- oświetlenie wsi; konieczne  punkty  świetlne w Różankach,

- informacja o przygotowywaniu porozumienia Urzędu Gminy w Kłodawie ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie dot.  remontu odcinka  drogi powiatowej Różanki - Wojcieszyce,

- projekt  budowy mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Różankach,

- elektrownie wiatrowe - koszty rzeczywiste eksploatacji.

 

 

 

 

Pogoda