Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ZEBRANIE WALNE STOWARZYSZENIA "NASZE RÓŻANKI" - 2017

 

W czwartek, 04.05.2017r. odbyło się  ZEBRANIE  WALNE  STOWARZYSZENIA  "NASZE  RÓŻANKI"  w Różankach.

W programie było m.in.

         -  sprawozdanie  z dotychczasowej pracy   Stowarzyszenia,

         -   podjęcie  uchwał  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dotychczasowej pracy Stowarzyszenia,

         -  dyskusja, sprawy  różne, wolne  wnioski.

                    SPRAWOZDANIE   MERYTORYCZNE   za rok 2016 - skróty

          
       * złożenie   WNIOSKÓW   do   BUDŻETU   GMINY  KŁODAWA   na  rok  2017,

       * złożenie   PROTESTU wobec  planów  budowy  ELEKTROCIEPŁOWNI   na   BIOGAZ     w  Różankach,

       * zorganizowanie  spotkania  ze Starostą  Gorzowskim P. Małgorzatą  Domagałą  w sprawie wieloletnich zaniedbań remontowych  dróg  powiatowych w Różankach - KASZTANOWEJ  I    LIPOWE,J

       * współpraca z  Komitetem   Budowy  Pomnika " Pamięci  Pierwszych  Osadników  i  Budowniczych  powojennych  Różanek",

       *  monitorowanie  bieżących prac i  problemów w naszej  miejscowości  - czuwanie  nad zrównoważonym, w zgodzie z naturą  rozwojem Różanek,

       *  współpraca  z  Sołtysem  i  Radą  Sołecką  Różanek,   Radą   Parafialną i  Radą Gminy Kłodawa.


SPRAWOZDANIE   MERYTORYCZNE   STOWARZYSZENIA  "NASZE   RÓŻANKI"  W  RÓŻANKACH   ZOSTAŁO   PRZYJĘTE  JEDNOGŁOŚNIE.

 

     TAKŻE    SPRAWOZDANIE   FINANSOWE  STOWARZYSZENIA  "NASZE  RÓŻANKI"   W   RÓŻANKACH   ZOSTAŁO  PRZYJĘTE  JEDNOGŁOŚNIE.

 


PLAN      PRACY     STOWARZYSZENIA   "NASZE   RÓŻANKI"   W   RÓŻANKACH

       * złożenie   ZAPYTAŃ   do  Starostwa  Powiatowego  (  za pośrednictwem U.G.  w Kłodawie )

          -  w sprawach:

                  przekształcenia  statusu   ulicy  Kasztanowej,

                  naprawy   ulicy   Lipowej,

                  budowy   chodnika  przy  ulicy  Lipowej,

                  zamontowania  ograniczników  prędkości  na ul. Lipowej,

                 dalszego  remontu  drogi  1404F  łączącej Różanki  z  Wojcieszycami.

Złożenie  pytań i wniosków do U. Gminy  w Kłodawie

                 w sprawach:

                dalszego  systematycznego  czyszczenia  rowów  i przepustów  w Różankach,

                udrożnienia  zakrytego  kanału  przy  ul. Wiśniowej,

                projektu  lokalizacji w Różankach  elektrociepłowni  na  biogaz, 

                budowy  chodników  przy innych  ulicach  w  Różankach,

                remontu  ulic Zielonej, Brzozowej, Leśnej, Folwarcznej,

                wymiany   starych, drewnianych słupów  telefonicznych przy ul.Wiśniowej,

               

       

       

 

 

 

 

 

 

 


   

       

 

 

 

 

Pogoda