Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ZEBRANIE WALNE STOWARZYSZENIA "NASZE RÓŻANKI" - 04.05.2017 r.

 

UPRZEJMIE   ZAPRASZAMY  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  "NASZE   RÓŻANKI"  w RÓŻANKACH

                             na

                    ZEBRANIE   WALNE,

które   odbędzie  się  w świetlicy  wiejskiej w Różankach w dniu 04.05.2017 roku.

I termin  rozpoczęcia ZEBRANIA - godz. 19.30.

W programie:

*sprawozdanie merytoryczne i finansowe  STOWARZYSZENIA za rok 2016,

*podjęcie  uchwał,

*aktualne problemy wsi Różanki,

*wolne głosy  i  wnioski.

W myśl  STATUTU  STOWARZYSZENIA  -  powiadomienie  członków następuje 7 dni przed zebraniem.

                                                                                                                 PROSIMY   O  NIEZAWODNE   PRZYBYCIE!

                                                                                                              Gerard   Graczyk,

                                                                                                              Bożena  Adamczak,

                                                                                                              Sławomir   Radecki,

                                                                                                              Wiesław   Górski.

Pogoda