Z prac Rady Sołeckiej

Robocze spotkanie Rady Sołeckiej w SUW

      Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czerwcowe spotkanie Rady Sołeckiej odbyło się w Stacji Uzdatniania Wody w Różankach (17. 06.2013 r.).

Czytaj więcej...

Co ustalono na wspólnym spotkaniu trzech rad sołeckich?

  W miniony poniedziałek, tzn 6-go maja 2013 roku spotkały się w Różankach trzy sąsiednie rady sołeckie: wsi Wojcieszyce, Różanek-Szklarni i wsi Różanki. 

Czytaj więcej...

INTERPELACJE - KWIECIEŃ 2013.

 

Na wniosek Rady Sołeckiej, radna Bożena Adamczak przygotowała i przedstawiła Wójtowi Gminy w Kłodawie -  Pani Annie Mołodciak, SZEŚĆ INTERPELACJI  DOTYCZĄCYCH  BIEŻĄCYCH  PROBLEMÓW naszej wsi.

Czytaj więcej...

Połączone Spotkanie Rad Sołeckich

      W dniu 6 maja 2013 roku odbędzie się połączone SPOTKANIE TRZECH RAD SOŁECKICH: Wsi WOJCIESZYCE, RÓŻANEK - SZKLARNI i Wsi RÓŻANKI.

Czytaj więcej...

Czym aktualnie zajmuje się nasza Rada Sołecka?

    Wczoraj, tzn. 16 kwietnia 2013 roku, pod przewodnictwem sołtysa - Pana Juliana Banickiego, problemami naszej wsi, zajmowała się rada sołecka

Czytaj więcej...

Pogoda