Z prac Rady Sołeckiej

Wyniki badań naszej wody

      Podczas roboczego spotkania naszej Rady Sołeckiej w SUW w Różankach, poprosiliśmy Kierownika Pana Jacka Zatokę o przedstawienie wyników badań laboratoryjnych naszej wody pitnej.

Czytaj więcej...

Robocze spotkanie Rady Sołeckiej w SUW

      Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czerwcowe spotkanie Rady Sołeckiej odbyło się w Stacji Uzdatniania Wody w Różankach (17. 06.2013 r.).

Czytaj więcej...

Połączone Spotkanie Rad Sołeckich

      W dniu 6 maja 2013 roku odbędzie się połączone SPOTKANIE TRZECH RAD SOŁECKICH: Wsi WOJCIESZYCE, RÓŻANEK - SZKLARNI i Wsi RÓŻANKI.

Czytaj więcej...

Co ustalono na wspólnym spotkaniu trzech rad sołeckich?

  W miniony poniedziałek, tzn 6-go maja 2013 roku spotkały się w Różankach trzy sąsiednie rady sołeckie: wsi Wojcieszyce, Różanek-Szklarni i wsi Różanki. 

Czytaj więcej...

INTERPELACJE - KWIECIEŃ 2013.

 

Na wniosek Rady Sołeckiej, radna Bożena Adamczak przygotowała i przedstawiła Wójtowi Gminy w Kłodawie -  Pani Annie Mołodciak, SZEŚĆ INTERPELACJI  DOTYCZĄCYCH  BIEŻĄCYCH  PROBLEMÓW naszej wsi.

Czytaj więcej...

Pogoda