Z prac Rady Sołeckiej

Połączone Spotkanie Rad Sołeckich

 

 

W dniu 6 maja 2013 roku odbędzie się połączone SPOTKANIE TRZECH RAD SOŁECKICH: Wsi WOJCIESZYCE, RÓŻANEK - SZKLARNI i Wsi RÓŻANKI. Początek spotkania - godzina 18 - ta , Zespół Szkół w Różankach. Temat: Kursy autobusów na linii nr 1. Zapraszają Sołtysi  i Rady  Sołeckie powyższych miejscowości. 

Pogoda