Z prac Rady Sołeckiej

INTERPELACJE - LUTY 2013r.

 

W dniu 25 lutego 2013 r. Radna Bożena Adamczak złożyła w imieniu Rady Sołeckiej i własnym interpelacje skierowane do Wójta Gminy Kłodawa. Wszystkie dotyczą żywotnych spraw naszej wsi.

I   -   Dotyczy utwardzenia placu przed Zakładem Komunalnym, B iblioteką, oraz Przedszkolem

          w Różankach.

         Prosimy także o trwałe utwardzenie drogi prowadzącej do tych bardzo ważnnych dla nas instytucji.

II  -  Dotyczy trwałej naprawy ulicy Kwiatowej oraz prowadzącej do niej ulicy Lipowej (odcinek 

        od  skrzyżowania z ulicą Kasztanową)

III -  Dotyczy poprawy niewłaściwego montażu przepustów i studzienek telekomunikacyjnych na ulicy

        Wiśniowej (bruk- część stara).

IV -  Dotyczy naprawy ulic: Brzozowej, Zielonej, Północnej,Ogrodowej i innych nieutwardzonych dróg w 

        Różankach.

V -  Dotyczy zamontowania punktu świetlnego przy bocznym boisku sportowym ( od strony ulicy Sportowej)

      w Różankach.

VI - Dotyczy naprawy odcinka krawędzi jezdni na ulicy Lipowej w Różankach.

 

ulica Brzozowa

 

ulica Zielona

          

Pogoda