Sołtys i Rada Sołecka

 Sołtys jest organem wykonawczym samorządu wsi. Jego działalność wspomaga Rada Sołecka.

Sołtys

  • Pan Julian Banicki- zrezygnował z pełnienia funkcji z dniem 30.czerwca 2013 roku.Nowym sołtysem Różanek jest Pan Wiesław Motyk - wybrany na Zebraniu Wiejskim w dniu 8.lipca 2013 roku.

      

 

Rada Sołecka

 

  • Bożena Adamczak    

                 

 

  • Andrzej Dera

 

                

 

  • Antoni Kazimierczak

 

               

 

  • Wiesław Motyk - od 8.lipca pełni funkcję SOŁTYSA  RÓŻANEK

 

               

 

  • Ryszard Popiel

 

              

 

  • Jan Potocki

 

             

 

  • Antoni Rogowski

 

             

 

  • Kazimierz Sokołowski

 

             

 

 

Na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się  8. lipca 2013 roku w Różankach, dokoptowano nowego członka naszej Rady Soleckiej: Panią Renatę Lassak. 

 

Pogoda