Z prac Rady Sołeckiej

Co ustalono na wspólnym spotkaniu trzech rad sołeckich?

 

W miniony poniedziałek, tzn 6-go maja 2013 roku spotkały się w Różankach trzy sąsiednie rady sołeckie: wsi Wojcieszyce, Różanek-Szklarni i wsi Różanki. Spotkaniu przewodniczyła Wójt Gminy Kłodawa, Pani Anna Mołodciak. Obecny był także Kierownik Referatu Drogownictwa U. G. Pan Andrzej Kwiatkowski oraz jego Zastępca. Głównym tematem posiedzenia trzech Rad były POŁĄCZENIA  KOMUNIKACYJNE na LINII  NR 1. Z obecnie  istniejącymi rozwiązaniami, nie zgadza się Sołectwo Wojcieszyce, uważając, że kursy autobusowe z Gorzowa do Wojcieszyc przez Różanki i z powrotem przez Różanki do Gorzowa, są dla mieszkańców Wojcieszyc bardzo krzywdzące. Mają wydłużoną trasę, a zatem dłuższy czas przejazdu i do tego droższe bilety. Natomiast, przedstawiciele osób dojeżdżających z Różanek i Różanek - Szklarni wyrazili bardzo pozytywną opinię obecnemu rozkładowi jazdy. Po długotrwałej dyskusji, w czasie ktorej poszczególne strony proponowały różnorodne rozwiązania, postanowiono, iż do końca bieżącego roku autobusy PKS będą jeździły na dotychczasowej trasie. Zmienione będą niektóre godziny odjazdów, tak jak zaproponowali dojeżdżający (będą to zmiany "kosmetyczne").

Pogoda