Z prac Rady Sołeckiej

INTERPELACJE - KWIECIEŃ 2013.

 

 

Na wniosek Rady Sołeckiej, radna Bożena Adamczak przygotowała i przedstawiła Wójtowi Gminy w Kłodawie -  Pani Annie Mołodciak, SZEŚĆ INTERPELACJI  DOTYCZĄCYCH  BIEŻĄCYCH  PROBLEMÓW naszej wsi.

Treść INTERPELACJI I - dotyczy REMONTU  SUW  w Różankach.

Treść INTERPELACJI  II  - dotyczy NAPRAWY  DROGI  ROLNEJ w Różankach.

Treść INTERPELACJI  III - dotyczy NAPRAWY  DROGI PROWADZĄCEJ z Różanek do JANCZEWA.

Treść INTERPELACJI  IV - dotyczy trwałego utwardzenia  PLACU PRZED ZAKŁADEM KOMUNALNYM, BIBLIOTEKĄ I PRZEDSZKOLEM oraz DROGI DOJAZDOWEJ do tych instytucji w Różankach.

Treść INTERPELACJI  V - dotyczy wykonania frontowej części ogrodzenia CMENTARZA KOMUNALNEGO w Różankach.

Treść INTERPELACJI VI - dotyczy utrzymania porządku i czystości na KLOMBACH PRZY RONDZIE  w Różankach.

 

Pogoda