Z prac Rady Sołeckiej

Wyniki badań naszej wody

 

Podczas roboczego spotkania naszej Rady Sołeckiej w SUW w Różankach, poprosiliśmy Kierownika Pana Jacka Zatokę o przedstawienie wyników badań laboratoryjnych naszej wody pitnej. Kierownik słowa dotrzymał, wyniki przysłał - poniżej je przedstawiamy.  ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA I BIOLOGICZNA wskazuje, że parametry naszej wody są właściwe - mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Pogoda