Z prac Rady Sołeckiej

Aktualne zadania NASZEJ WSI

  W miniony poniedziałek (05.08.13r.), pod kierunkiem nowego Sołtysa - Pana Wiesława Motyka,  odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Różanek.

Czytaj więcej...

Wyniki badań naszej wody

      Podczas roboczego spotkania naszej Rady Sołeckiej w SUW w Różankach, poprosiliśmy Kierownika Pana Jacka Zatokę o przedstawienie wyników badań laboratoryjnych naszej wody pitnej.

Czytaj więcej...

Co ustalono na wspólnym spotkaniu trzech rad sołeckich?

  W miniony poniedziałek, tzn 6-go maja 2013 roku spotkały się w Różankach trzy sąsiednie rady sołeckie: wsi Wojcieszyce, Różanek-Szklarni i wsi Różanki. 

Czytaj więcej...

Robocze spotkanie Rady Sołeckiej w SUW

      Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czerwcowe spotkanie Rady Sołeckiej odbyło się w Stacji Uzdatniania Wody w Różankach (17. 06.2013 r.).

Czytaj więcej...

Połączone Spotkanie Rad Sołeckich

      W dniu 6 maja 2013 roku odbędzie się połączone SPOTKANIE TRZECH RAD SOŁECKICH: Wsi WOJCIESZYCE, RÓŻANEK - SZKLARNI i Wsi RÓŻANKI.

Czytaj więcej...