Z prac Rady Sołeckiej

Konsultacje w sprawie połączeń autobusowych

Referat Drogownictwa Urzędu Gminy w Kłodawie opracował PROJEKT  POŁĄCZEŃ  AUTOBUSOWYCH na rok 2014.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Różanki uprzejmie zapraszają wszystkich ZAINTERESOWANYCH na konsultacje, które odbędą się w dniu 15.10.2013 roku w świetlicy wiejskiej w Różankach. Początek spotkania: godz. 19 - ta.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej - 8.10.2013r.

  Bieżące problemy i zadania naszej WSI były przedmiotem obrad wczorajszego posiedzenia Rady Sołeckiej. 

Czytaj więcej...

Wrześniowe spotkanie Rady Sołeckiej

Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek miesiąca, (tym razem 2. września 2013 roku) spotkała się nasza Rada Sołecka, by przeanalizować aktualne problemy naszej wsi. 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

1. Podsumowanie udziału Sołectwa Różanki w Powiatowo - Gminnych Dożynkach - SANTOCKO 2013. 

2. ROWY  MELIORACYJNE  W  RÓŻANKACH  -  stan prac Stowarzyszenia " Nasze  Różanki" - w celu  ich  udrożnienia.

3. ELEKTROWNIE  WIATROWE - możliwość ich usytuowania w Różankach.

4. Przebudowa  BOISKA  SPORTOWEGO  w Różankach - obecny  stan  prac.

5. Ogrodzenie  CMENTARZA  KOMUNALNEGO  w  Różankach.

6. Sprawy różne dotyczące Sołectwa  Różanki. 

Wnioski do BUDŻETU GMINY na rok 2014.

  Wczoraj, tzn. 12.września2013 roku a więc po raz drugi w tym miesiącu, spotkała się nasza Rada Sołecka, by wypracować WNIOSKI do  przyszłorocznego budżetu GMINY  KŁODAWA.

Czytaj więcej...

Aktualne zadania NASZEJ WSI

  W miniony poniedziałek (05.08.13r.), pod kierunkiem nowego Sołtysa - Pana Wiesława Motyka,  odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej Różanek.

Czytaj więcej...

Pogoda