Zebrania Wiejskie

II WYBORCZE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RÓŻANKI - 26.02.2019r

                       Z powodu rezygnacji z funkcji nowo wybranej sołtys - wybory gospodarza wsi  muszą odbyć się ponownie... 

Czytaj więcej...

Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki - 14.09.2016 r.

MAMY  PEWNE INFORMACJE,  KTÓRE  WAŻNE  DLA  NASZEJ  WSI   ZADANIA   BĘDĄ  ZREALIZOWANE  JESZCZE  W TYM  ROKU!

Czytaj więcej...

WNIOSKI do BUDŻETU na rok 2017 - ZEBRANIE WIEJSKIE -14.09.2016 r.

WNIOSKI  DO   BUDŻETU  GMINY  KŁODAWA  NA  ROK  2017  MOŻNA  SKŁADAĆ DO  15  WRZEŚNIA   2016 ROKU  W  URZĘDZIE GMINY  KŁODAWA.

WNIOSKODAWCAMI  MOGĄ  BYĆ:  SOŁTYSI,  RADY  SOŁECKIE, RADNI A TAKŻE  WSZYSCY  MIESZKAŃCY  NASZEJ  GMINY.

Czytaj więcej...

ZEBRANIE WIEJSKIE - 30.03.2016 - z bardzo niską frekwencją!

  Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki

Czytaj więcej...

Zebranie Wiejskie - 9.04.2014 r.

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego - to główny temat Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 9.04. 2014 roku w Różankach.

Czytaj więcej...