Zebrania Wiejskie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki - 14.09.2016 r.

MAMY  PEWNE INFORMACJE,  KTÓRE  WAŻNE  DLA  NASZEJ  WSI   ZADANIA   BĘDĄ  ZREALIZOWANE  JESZCZE  W TYM  ROKU!

WNIOSKI do BUDŻETU na rok 2017 - ZEBRANIE WIEJSKIE -14.09.2016 r.

WNIOSKI  DO   BUDŻETU  GMINY  KŁODAWA  NA  ROK  2017  MOŻNA  SKŁADAĆ DO  15  WRZEŚNIA   2016 ROKU  W  URZĘDZIE GMINY  KŁODAWA.

WNIOSKODAWCAMI  MOGĄ  BYĆ:  SOŁTYSI,  RADY  SOŁECKIE, RADNI A TAKŻE  WSZYSCY  MIESZKAŃCY  NASZEJ  GMINY.

ZEBRANIE WIEJSKIE - 30.03.2016 - z bardzo niską frekwencją!

  Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki

Zebranie Wiejskie - 9.04.2014 r.

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego - to główny temat Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 9.04. 2014 roku w Różankach.

Zebranie Wiejskie - 9. kwietnia 2014r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki odbędzie się 09. 04. 2014 roku w Zespole Szkół w Różankach

o godz.18-tej.