Z prac Rady Sołeckiej

Robocze spotkanie Rady Sołeckiej w SUW

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czerwcowe spotkanie Rady Sołeckiej odbyło się w Stacji Uzdatniania Wody w Różankach (17. 06.2013 r.). Urząd Gminy reprezentował Kierownik Referatu Inwestycji - Pan Jerzy Jesis. Kierownik Zakładu Komunalnego - Pan Jacek Zatoka omówił stan techniczny Stacji, wskazując urządzenia, które w ostatnim czasie zostały poddane remontowi ( SUW OTRZYMAŁ 8.000,00zł dotacji z U. G.). Jednocześnie uzasadnił konieczność generalnego remontu SUW (główne zbiorniki filtrujące wodę mają 28 lat ), sugerując pozyskanie środków unijnych poprzez przygotowanie odpowiedniego WNIOSKU. Kierownik R. I. Pan Jerzy Jesis zgodził się z propozycjami Pana J. Zatoki stwierdzając, że należy w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji technicznej Stacji. Członkowie Rady Sołeckiej zadali szereg pytań dotyczących procesu pobierania i uzdatniania  oraz analizy chemicznej i biologicznej różankowskiej wody. Parametry naszej wody mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Druga część spotkania dotyczyła naszych bieżących spraw wiejskich:

* omówiliśmy szczegóły dotyczące rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem frontowej części OGRODZENIA  CMENTARZA,

* analizowaliśmy interpelację dotyczącą ograniczenia prędkości na drodze K - 22,

* zapoznaliśmy się z odpowiedziami Wójta Gminy Kłodawa na interpelacje dotyczące naprawy drogi rolniczej, drogi do Janczewa i drogi do Wojcieszyc oraz w sprawie estetycznego utrzymania klombów w centrum wsi. 

* przedyskutowaliśmy  postęp prac związanych z budową SIECI  KANALIZACYJNEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  w Różankach,

* wyjaśniliśmy treść UCHWAŁY  podjętej na XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 czerwca 2013 roku, dotyczącej ZAGOSPODAROWANIA "TERENU  PO PROJEKTOWANYM  LOTNISKU" oraz głosowanie nad jej przyjęciem,

* uzgodniliśmy, w których miejscach należy wykosić trawę (szczególnie przy wjeździe do Różanek od strony Wojcieszyc).

Na zakończenie-PAN  JULIAN  BANICKI POINFORMOWAŁ, ŻE PODJĄŁ DECYZJĘ O REZYGNACJI Z PEŁNIONEJ FUNKCJI SOŁTYSA WSI  RÓŻANKI.  

 

 

 

Pogoda