Z prac Rady Sołeckiej

Czym aktualnie zajmuje się nasza Rada Sołecka?

 

Wczoraj, tzn. 16 kwietnia 2013 roku, pod przewodnictwem sołtysa - Pana Juliana Banickiego, problemami naszej wsi, zajmowała się rada sołecka. Zadań do wykonania jest wiele, dlatego spotykamy się co miesiąc, by je omawiać, analizować, przyspieszać ich realizację. Specjalnym gościem posiedzenia był kierownik Zakładu Komunalnego w Różankach - Pan JACEK ZATOKA. Spośród licznych,  ważnych potrzeb, na czoło wysuwa się konieczność remontu SUW (stacji uzdatniania wody). Różanki posiadają wodę o znakomitych walorach smakowych, można ją pić jak wodę żródlaną, bez przegotowania. W dodatku, zasoby są duże, nie musimy się martwić, że wody nam zabraknie. Wszyscy się bardzo cieszymy, że nie oddaliśmy naszego miejscowego SKARBU Gorzowowi, ( zakusy wielu radnych na oddanie naszej wody,były wielkie). Kierownik ZATOKA poinformował o wymianie pomp i innych pracach remontowych, jednocześnie zaprosił nas do odwiedzenia SUW w czerwcu b.r. A więc czerwcowe spotkanie różankowskiej rady sołeckiej odbędzie się na terenie SUW. Drugi temat wczorajszego spotkania dotyczył  WYBRUKOWANIA PLACU przed zakładem komunalnym, biblioteką i przedszkolem oraz UTWARDZENIA DROGI prowadzącej do tych placówek. Z pisemnej  odpowiedzi Wójta Gminy na nasze wielokrotne interpelacje wynika, że zadanie powyższe zostało zlecone do wykonania zakładowi komunalnemu. Kierownik, Pan JACEK ZATOKA potwierdził  przyjęcie do realizacji w.w. prac.  Kolejne zadanie, któremu patronuje rada sołecka (także współfinansuje) polega na wykonaniu OGRODZENIA  CMENTARZA (w tym roku - część frontowa). Zakład komunalny udzieli pomocy w realizacji tych planów. Dalsze tematy: utrzymanie KLOMBÓW przy rondzie, sprzątanie wsi, udrożnienie ROWÓW MELIORACYJNYCH, stan DROG ROLNYCH, naprawa drogi do JANCZEWA, inne bieżące( w tym informacja o występach naszego CHÓRU w FALKENHAGEN). Na zakończenie ustalono, jakie interpelacje zostaną złożone na ręce Wójta Gminy w Kłodawie. Tematyka interpelacji zostanie podana w oddzielnym artykule.

Pogoda