Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH do RADY GMINY KŁODAWA

Mieszkańcy Gminy Kłodawa wybrali (21.10.2018r.) swoich 15 przedstawicieli  do Rady Gminy Kłodawa

 

OSTATNIA SESJA OBECNEJ KADENCJI

       KADENCJA  RADY  GMINY  2014 - 2018 zakończona...

XXVI SESJA RADY GMINY KŁODAWA - GOŚCIE i ABSOLUTORIUM

 

Wyróżnienia  i   podziękowania  dla  Gości,  absolutorium  dla  Wójta

XL ABSOLUTORYJNA SESJA RADY GMINY KŁODAWA

                                                      Jednogłośne  ABSOLUTORIUM dla   Wójta  Gminy  Kłodawa  

                                                     

XXV SESJA RADY GMINY KŁODAWA - uchwały, sprawozdania, informacje

       Radni przyjęli uchwały i sprawozdania