Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

NOWA STRONA INTERNETOWA RADY GMINY KŁODAWA

Skonstruowana i prowadzona przez  Przewodniczącego   Rady  Gminy Kłodawa,  który  chce   zapewnić  przejrzystość prac  kłodawskich Radnych.

I SESJA RADY GMINY KŁODAWA w kadencji 2018 - 2023

        Radni złożyli ślubowanie...  

OSTATNIA SESJA OBECNEJ KADENCJI

       KADENCJA  RADY  GMINY  2014 - 2018 zakończona...

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH do RADY GMINY KŁODAWA

Mieszkańcy Gminy Kłodawa wybrali (21.10.2018r.) swoich 15 przedstawicieli  do Rady Gminy Kłodawa

 

XL ABSOLUTORYJNA SESJA RADY GMINY KŁODAWA

                                                      Jednogłośne  ABSOLUTORIUM dla   Wójta  Gminy  Kłodawa