Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE przed rozpoczęciem NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

 

    W miniony wtorek, 25.08.20202 roku, Komisja  Oświaty, Kultury ,  Sportu , Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej przy  Radzie Gminy  Kłodawa odwiedziła nasze gminne placówki oświatowe   ( Szkołę Podstawową w Różankach, Przedszkole w Różankach, Przedszkole w Wojcieszycach, Szkołę Podstawową w Kłodawie -w czerwcu ), by ocenić ich  stan przygotowania do nowego roku szkolnego.

       Obecni również  byli: Gospodarz Gminy Kłodawa, Wójt Pani Anna Mołodciak oraz Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Kłodawa Pan Grzegorz Zapytowski.

     Stan pandemii wymusił  realizację specjalnych zaleceń, które mają zapewnić bezpieczeństwo wychowanków  w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz pracowników tych placówek.

     Przy okazji  pobytu w Różankach, Komisja obejrzała zmodernizowane  pomieszczenia socjalne  przy naszym  boisku  sportowym ( szatnia, łazienka).

       W Kłodawie członkowie Komisji  zapoznali się ze stanem budowy nowego przedszkola i żłobka.

 Członkowie Komisji Oświaty stwierdzili, iż stan przygotowań do pracy w nowym roku szkolnym jest prawidłowy

                         we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy.

         Dyrektorzy przygotowali procedury organizacji zajęć, które mają zapewnić   wszystkim uczącym się i pracującym w placówkach  najwyższe bezpieczeństwo.

Poniżej ważniejsze.

    Wszyscy wchodzący do placówki muszą zdezynfekować ręce ; szkoły i przedszkola są zaopatrzone w odpowiednie ilości płynu dezynfekującego.

    Mierzona będzie temperatura ciała. 

   Uczniowie będą mieli zajęcia w przypisanej danej klasie izbie lekcyjnej. Nie będą przechodzić do gabinetów specjalistycznych. 

   Przerwy międzylekcyjne  będą odbywały się w różnym czasie, by uczniowie z poszczególnych klas nie spotykali się na korytarzach.

   

      Baza dydaktyczna naszych  przedszkoli i szkół także przygotowana jest właściwie;  w bardzo  wysokim stopniu zapewnia prawidłowy  proces edukacyjny swoich podopiecznych.

                                                                                                                                         B.A.

 Poniżej:

Komisja w SP w Różankach

 

 

 

 

 

 Poniżej:

W Oddziale  Przedszkolnym w Różankach

 

 

Poniżej - w Przedszkolu w Wojcieszycach

 

 

 Poniżej:

w odremontowanej i zmodernizowanej szatni WKS  " Róża" Różanki

 

 

 Poniżej:

plac budowy nowego, imponującego przedszkola i żłobka w Kłodawie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda