Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

NOWY STATUT GMINY KŁODAWA

 

Obowiązuje nas nowy STATUT GMINY KŁODAWA, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy Kłodawa w nowej kadencji.  Treść STATUTU znajduje się w LINKU  "PLIKI" ( zobacz na pasku w górnej części witryny); można go łatwo pobrać.

 Obecnie Komisja Statutowa przygotowuje nowe STATUTY  SOŁECTW. Na najbliższym posiedzeniu  komisji,

w dniu 16.grudnia 2019 roku, będą dyskutowane ostatnie poprawki i uwagi do ich treści. Być może, na najbliższej sesji, w dniu 18. grudnia b.r., nowe statuty naszych sołectw zostaną uchwalone.

Pogoda