Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

V SESJA RADY GMINY KŁODAWA z UDZIAŁEM STAROSTY GORZOWSKIEGO

 

Gościem specjalnym dzisiejszej Sesji Rady Gminy Kłodawa był STAROSTA  GORZOWSKI - PAN  MICHAŁ  WASILEWSKI.  Obecni byli także Radni Powiatu Gorzowskiego P.P.  Andrzej  Legan i  Grzegorz Zapytowski.

     W swoim wystąpieniu Starosta wskazał priorytety w aktualnej pracy Starostwa Gorzowskiego. Powiedział m.in.

o  podjęciu działań mających na celu  stworzenie planu remontu    dróg powiatowych  ( które drogi powiatowe i w jakiej kolejności będą remontowane).

    Jednym  z ważniejszych tematów spotkania był  REMONT  DROGI  POWIATOWEJ  1404 F łączącej Różanki  z Wojcieszycami.  Zadanie to będzie współfinansowane  przez Gminę Kłodawa w 50%. Zlecono  już przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji tego przedsięwzięcia. Szczegółowy opis  inwestycji  podany będzie w oddzielnym artykule ( petycja do Starostwa i odpowiedz ze Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).

   Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak  powiedziała o innych zadaniach realizowanych   wspólnie  z Powiatem Gorzowskim.  Na V Sesji Rady Gminy Kłodawa  podjęte zostały trzy UCHWAŁY  DOTYCZĄCE  WSPÓLNYCH  INWESTYCJI  tych dwu jednostek samorządu terytorialnego.

                                                                                                                                                                        B. A.

 

Na dzisiejszej sesji pożegnani zostali SOŁTYSI poprzedniej kadencji i powitani nowej, obecnej kadencji.

Wyżej ( drugi z prawej) nowy sołtys Różanek - Pan Sławomir Radecki.

sołtyisi  ubiegłej  kadencji

Sołtysi obecnej kadencji

Pogoda