Aktywność radnych

BIOGAZOWNI W RÓŻANKACH nie BĘDZIE!!!

        Wspólne działania Mieszkańców,  Radnych i Wójta  Gminy Kłodawa spowodowały, że potencjalny inwestor wycofał swój wniosek

LIPOWA w RÓŻANKACH wizytowana przez WŁADZE STAROSTWA GORZOWSKIEGO

       Jest tutaj niebezpiecznie, stąd potrzeba zamontowania urządzeń zmniejszających prędkość pojazdów oraz konieczność budowy chodnika

KWIATOWA - problemy z hałasem...

Rozpoczęto prace związane z wyciszaniem boiska sportowego

BEZPIECZEŃSTWO na LIPOWEJ tematem spotkania w STAROSTWIE POWIATOWYM

Ulica Lipowa ma status drogi powiatowej. Jest bardzo ruchliwą, gdyż prowadzi do wszystkich nowych osiedli w Różankach...

ROBOCZE SPOTKANIE KOMISJI KOMUNALNEJ W RÓŻANKACH

           Oględziny rowów melioracyjnych i poboczy dróg w naszej wsi