Aktywność radnych

ROBOCZE SPOTKANIE KOMISJI KOMUNALNEJ W RÓŻANKACH

           Oględziny rowów melioracyjnych i poboczy dróg w naszej wsi

VIII SESJA RADY GMINY KŁODAWA

                                       Podjęcie bardzo ważnych dla mieszkańców  uchwał...

ODPOWIEDŻ ze STAROSTWA POWIATOWEGO w sprawie bezpieczeństwa na LIPOWEJ i NIEPODLEGŁOŚCI

     Na ulicy Lipowej i Niepodległości jest bardzo niebezpiecznie: brak przejść dla pieszych, chodnika oraz właściwych znaków pionowych a ruch samochodowy jest tutaj wielki...

DOBRY KROK W SPRAWIE ODRZUCENIA PLANÓW BUDOWY BIOGAZOWNI I KURNIKÓW

      Radni podjęli UCHWAŁĘ  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie Różanki, gmina Kłodawa ( teren planowanej biogazowni i fermy kurzej)

UWAGI DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia p.n. ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ o mocy do 1MG w Gminie Kłodawa

Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi, wnioski, opinie, skargi na temat planowanej biogazowni w okolicy Różanek do dnia 16.05.2019 r. w U.G. Klodawa