Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

RADA GMINY KŁODAWA w kadencji 2018 - 2023

 

21.10.2018 roku w wyborach samorządowych wybraliśmy nową RADĘ  GMINY  KŁODAWA na kadencję 2018 - 2023.

Poniżej RADNI z poszczególnych miejscowości naszej Gminy.

                          KŁODAWA

 (  porządek alfabetyczny)

1. KUBERA  JAN

2. LEŚNICKI   ROMAN -przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej

3.WINNIK   IRENEUSZ

4.  WITCZYK  WIESŁAW - przewodniczący Komisji Komisji Rewizyjnej

5. ŻOŁĘDZIEJEWSKI  DANIEL

 

                                 RÓŻANKI

1. ADAMCZAK   BOŻENA vice przewodnicząca Rady Gminy Kłodawa

2. CHMIEL - DERA  KATARZYNA

3. PIOTROWSKI  BENEDYKT

 

                                   CHWALĘCICE

1. BURZAWA   RYSZARD - przewodniczący Komisji Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

2. GRABOWSKA  WANDA - przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

                                        WOJCIESZYCE

1. BRZANA  HENRYK

2. KORONA  ANDRZEJ -przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

 

                                         SANTOCKO

1.CHODKIEWICZ  RAFAŁ - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

                                        ŁOŚNO

1. BIERYŁO  GERARD - vice przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

                                        

                                          SANTOCZNO  i  RYBAKOWO

1. MACIEJEWSKA  JANINA

 

                                              KOMISJE    STAŁE  PRZY  RADZIE  GMINY   KŁODAWA

 

                                                         KOMISJA   REWIZYJNA

1. Witczyk Wiesławący - przewodniczy

2. Burzawa Ryszard

3. Chodkiewicz Rafał

4.  Winnik   Ireneusz

5. Maciejewska  Janina

                                                      KOMISJA  SKARG, WNIOSKÓW  I  PETYCJI

 

1. Chodkiewicz  Rafał - przewodniczący

2. Brzana Henryk

3. Grabowska  Wanda

4. Leśnicki Roman

5. Maciejewska Janina

 

                                                                         KOMISJE  PROBLEMOWE Rady Gminy Kłodawa

 

                                                              KOMISJA  BUDŻETU I ROZWOJU  GOSPODARCZEGO

1. Grabowska   Wandaca - przewodnicza

2. Chmiel - Dera Katarzyna

3. Korona  Andrzej

4. Witczyk  Wiesław

5. Piotrowski  Benedykt

6. Kubera  Jan

 

     KOMISJA  Gospodarki   KOMUNALNEJ,   OCHRONY   ŚRODOWISKA,  ROLNICTWA  I  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO

1. Burzawa Ryszard - przewodniczący

2. Adamczak  Bożena

3. Bieryło   Gerard

4. Brzana Henryk

5. Piotrowski Benedykt

6. Żołędziejewski Damian

 

                            KOMISJA  OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ

1. Leśnicki Roman - przewodniczący

2.Adamczak Bożena

3 Bieryło Gerard

4.Chmiel - Dera Katarzyna

5. Korona  Andrzej

 6.Żołędziejewski Damian

7. Winnik  Ireneusz

8.  Kubera  Jan

 

,

 

 

 

 

 

Pogoda