Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXVII SESJA RADY GMINY KŁODAWA - 2021

 

W minioną środę, 28.04.2021 roku, obradowała  XXVII SESJA   RADY  GMINY  KŁODAWA.

     Wcześniej, w  poniedziałek, 26.04.2021, pracowała Komisja Gospodarki  Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

     a we wtorek, 27.04.2021 - Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Poniżej analizowane( m.in. ) tematy.

1. Informacja komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp nt.

stanu bezpieczeństwa  i  porządku publicznego w roku 2020 na terenie Gminy Kłodawa.

2. Informacja na temat stanu dróg po sezonie zimowym.

3. Informacja  z działalności Klubów  Sportowych.

4. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa.

5.Utworzenie Żłobka Gminnego w Kłodawie. Ustalenie wysokości opłat za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku.

6. Przekazanie środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.

Ad.1. i Ad.6.

      Z INFORMACJI komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp  wynika, że bezpieczeństwo  mieszkańców Gminy Kłodawa w roku 2020 zwiększyło się, ponieważ w porównaniu z rokiem 2019, zmniejszyła się liczba przestępstw we wszystkich miejscowościach Gminy z wyjątkiem ... RÓŻANEK!

                                       PRZESTĘPSTWA:  

    2019 rok  -   Gmina  Kłodawa  -  128 przestępstw,     2020 rok   - 111 przestępstw,

    2019 rok  -   RÓŻANKI              -  20 PRZESTĘPSTW,  2020 rok  - 26 PRZESTĘPSTW!

                                      WYKROCZENIA

    2019 rok   -   Gmina      Kłodawa  -   52   wykroczenia ,  2020  rok - 37  wykroczeń,

  2019 rok   -    RÓŻANKI                         6 - przestępstw,  2020  rok  -  7  PRZESTĘPSTW!

  Rada Gminy  Kłodawa postanowiła przekazać  10,00 tysięcy zł z budżetu Gminy  na Fundusz wsparcia Policji. 

 

 

 

     W związku ze zwiększoną przestępczością na terenie naszej  WSI,  wniosłam wnioski ( na   posiedzeniach obu komisji i podczas obrad  sesji), by w RÓŻANKACH  pojawiły się  NOCNE  PATROLE  POLICJI.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UTWORZENIA  ŻŁOBKA  GMINNEGO   W   KŁODAWIE 

zawarte  będą w oddzielnym  artykule.

                                                                                                                                        B.A.

 

   

 

 

Pogoda