Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

I SESJA RADY GMINY KŁODAWA w kadencji 2024 -2029

 

Postanowieniem  Komisarza Wyborczego  nr 474/2024 w Gorzowie  Wlkp                                                                              pierwsza  Sesja Rady Gminy Kłodawa w nowej kadencji 2024 - 2029 odbyła się w dniu 06. maja 2024 roku

            w Gminnym Centrum Kultury w Kłodawie.

      Obecni  byli nowo wybrani RADNI -  elekci 

oraz Goście:    Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Marcin Kaczmarczyk, 

Wójt- elekt  Pani Anna Mołodciak z pracownikami Gminy Kłodawa, sołtysi Gminy Kłodawa,

Burmistrz - elekt Miasta i Gminy Witnica - Pani Agnieszka Chudziak.

    W     bardzo  bogatym  programie  I  Sesji  zrealizowanych zostało  wiele  uroczystych zadań  m.in. :

*   WRĘCZENIE  RADNYM - ELEKTOM ZAŚWIADCZENIA  O  WYBORZE  NA  RADNEGO  GMINY  KŁODAWA , 

 którego dokonał  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Marcin Kaczmarczyk,

*   ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA przez  RADNYCH -  elektów, które przyjęła   prowadząca  obrady I Sesji  -

Radna  Bożena Adamczak,

*   WRĘCZENIE  ZAŚWIADCZENIA  O WYBORZE  i  ZŁOŻENIE  ŚLUBOWANIA  PRZEZ  WÓJTA - elekta  Panią Annę  Mołodciak,

       Zaświadczenie  wręczył Przewodniczący Gminnej  Komisji Wyborczej Pan Marcin Kaczmarczyk

          a ślubowanie   przyjęła Radna Bożena Adamczak,

*WYBÓR   PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY  KŁODAWA - w głosowaniu tajnym Radni  Gminy Kłodawa  wybrali  na tę funkcję  Radnego  Gerarda  Bieryło,

* WYBÓR  WICEPRZEWODNICZĄCYCH  RADY  GMINY  KŁODAWA - w głosowaniu tajnym  na pełnienie tych  funkcji wybrani zostali Radni: Bożena Adamczak i Wiesław Witczyk,

*POWOŁANIE   STAŁYCH  I PROBLEMOWYCH  KOMISJI przy  Radzie Gminy Kłodawa  - 

są to:

  a)  Komisja  Rewizyjna, 

  b)  Komisja Skarg , Wniosków i Petycji,

  c) Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

  d) Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego,

 e)  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej.

*WYBÓR  PRZEWODNICZĄCYCH  KOMISJI,

poniżej nowo wybrani przewodniczący komisji:

a) Radny  Rafał  Chodkiewicz,

b) Radna Janina Maciejewska,

c) Radny Ryszard Burzawa,

d) Radny Damian  Żołędziejewski,

e) Radny  Stefan Mocek.

Poniżej

                         LISTA RADNYCH GMINY KŁODAWA w kadencji 2024 - 2029

w kolejności alfabetycznej

1. ADAMCZAK  BOŻENA

2. BIERYŁO       GERARD

3. BURZAWA    RYSZARD

4. CHODKIEWICZ  RAFAŁ

5. GORDZIEJEWSKA   KAROLINA

6. JACKOWSKA  AGATA

7. JUSZCZYK  EWELINA

8.KAŻMIERCZAK  GRAŻYNA

9.MACIEJEWSKA  JANINA

10. MOCEK  STEFAN

11. POPOWSKI  DANIEL

12.WASILEWSKI  ROBERT

13 WINNIK  IRENEUSZ

14.WITCZYK  WIESŁAW

15. ŻOŁĘDZIEJEWSKI  DAMIAN