Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

WAŻNA UCHWAŁA DLA RÓŻANEK

 

  W minioną środę, t.j. 28.10.2020 r. odbyła się X X III  SESJA RADY GMINY KŁODAWA, w trakcie której RADNI  podjęli  ważną  dla  RÓŻANEK ,  UCHWAŁĘ ( nr XXIII/206/20 )

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia 

p.n.  BUDOWA   ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ,  CHODNIKÓW  ORAZ  ZJAZDÓW  WRAZ  Z  OZNAKOWANIEM  PIONOWYM  I  POZIOMYM  PRZY  DRODZE  POWIATOWEJ  NR  1404 F   NA  ODCINKU  WOJCIESZYCE  -  RÓŻANKI.

                                            UZASADNIENIE

Gmina Kłodawa   ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie w.w.  zadania ze środków Funduszu  Przeciwdziałania  COVID- 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Powiat Gorzowski jest właścicielem oraz zarządcą drogi powiatowej nr 1404 F, w związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie zgody Powiatu na realizację  zadania.

                                                                                                                  B.A.

 

Pogoda