Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

ZEBRANIE WALNE STOWARZYSZENIA " NASZE RÓŻANKI" - 2019

 

  WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE  STOWARZYSZENIA  NASZE  RÓŻANKI

                             odbyło się w miniony czwartek, 21. marca 2019 roku.

Głównymi zadaniami  ZEBRANIA było:

przyjęcie sprawozdania merytorycznego z pracy Stowarzyszenia w roku 2018,

przyjęcie sprawozdania finansowego  Stowarzyszenia  za rok 2018,

przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2019.

                                       SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

                          STOWARZYSZENIA "NASZE  RÓŻANKI" w Różankach

                                                         za rok 2018.

1. Otwarcie   ULICY  KASZTANOWEJ - Stowarzyszenie  skutecznie  zabiegało o remont drogi -

       położenie  nakładki     asfaltowej. 

      Zorganizowanie  ogniska dla  Mieszkańców  KASZTANOWEJ z udziałem P.P. Minister E. Rafalskiej,

       Wójt Anny    Mołodciak i Zarządu Stowarzyszenia ( przecięcie  wstęgi).

2.Zorganizowanie HAEPPENINGU  NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO  z okazji 100 - lecia  Odzyskania  Niepodległości

      przez Polskę.

        Opracowanie wniosku i uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 

        Zorganizowanie PIKNIKU  dla Mieszkańców Różanek.

       Wykonanie  TABLICY   PAMIĄTKOWEJ z polskim tłumaczenie tekstu na pomniku - zabytku z I Wojny Światowej

        ( przy Kościele Parafialnym W Różankach).

        Odsłonięcie  OBELISKU " PAMIĘCI  PIERWSZYCH  OSADNIKÓW  W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH".

        Uhonorowanie    STATUETKAMI  PIERWSZYCH  OSADNIKÓW  W  POWOJENNYCH RÓŻANKACH.

        Wręczenie  MEDALI  PAMIĄTKOWYCH wszystkim uczestnikom HAEPPENINGU  NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO.

3. Współpraca Stowarzyszenia w zakresie  wybudowania OBELISKU  upamiętniającego

         PIERWSZYCH  OSIEDLONYCH  W  POWOJENNYCH   RÓŻANKACH.

4.  Wykonanie  ZJAZDÓW  do  10 posesji  przy ulicy Kasztanowej w Różankach

           ( pomoc finansowa Rady Sołeckiej   Wsi Różanki).

5. Konserwacja ROWÓW  MELIORACYJNYCH  w Różankach - inicjatywa Stowarzyszenia ,

            pomoc finansowa Rady Sołeckiej Wsi Różanki.

6.Złożenie  WNIOSKÓW  DO BUDŻETU Gminy Kłodawa na rok 2019 -zabieganie o remonty dróg gminnych

      i powiatowych, budowę chodników, montaż nowych punktów świetlnych, ustawienie i pielęgnację GAZONÓW itp

7. Monitorowanie  działań i zadań realizowanych na teremie wsi Różanki i Gminy Kłodawa,

      w tym planów budowy ELEKTROCIEPŁOWNI na biogaz w okolicy Różanek.

8. Monitorowanie działań związanych z ESTETYKĄ wsi: koszenie traw, porządkowanie placów zabaw

     i przystanków autobusowych.

                                   ##############

   Zebranie WALNE przyjęło UCHWAŁAMI ( jednogłośnie)

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  i  FINANSOWE  STOWARZYSZENIA " NASZE  RÓŻANKI"za rok 2018.

Opracowany  także  został ciekawy  PLAN  PRACY   STOWARZYSZENIA   na rok 2019.

Prezes Stowarzyszenia  " NASZE   RÓŻANKI" złożyła WNIOSEK  do Urzędu Marszałkowskiego

                           o dofinansowanie niektórych działań.

ZARZĄDOWI I CZŁONKOM STOWARZYSZENIA  oraz  niezrzeszonym  MIESZKAŃCOM RÓŻANEK,

którzy pomagali zrealizować  wiele trudnych i ważnych dla nas wszystkich zadań serdecznie 

                                                                                                                                             DZIĘKUJĘ.

                                                                                                    Bożena Adamczak - prezes Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI.

 

 

 

      

 

Pogoda