Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

PAMIĘCI PIERWSZYCH OSIEDLONYCH W POWOJENNYCH RÓŻANKACH - UROCZYSTOŚĆ 23.09.2018

 

Wczoraj , 23.września 2018 roku, SPOŁECZEŃSTWO  RÓŻANEK

                         ODDAŁO  HOŁD

  PIERWSZYM  OSIEDLONYM   W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH.

Najpierw  uczestniczyliśmy  we MSZY  św, w trakcie  której  Ks. PROBOSZCZ  DARIUSZ  CHMIST  modlił się za pierwszych  OSIEDLONYCH  w naszej  miejscowości - tych SPOCZYWAJĄCYCH  NA  NASZYM  CMENTARZU  i   TYCH  ŻYJĄCYCH  wśród  nas.  W  piękny, niezwykle przekonywujący sposób mówił  o  trudnej powojennej  historii, o wyjątkowo skomplikowanych relacjach pomiędzy wypędzanymi   Polakami  ale  także  wypędzanymi  z tych  ziem  Niemcami.

   Historię   można bardzo  łatwo fałszować... Pamiętajmy, że tylko rzetelna,  prawdziwa i  obiektywna informacja,

spojrzenie na problem z różnych stron, bez  egoizmu i nacjonalizmu, może  dać  właściwy  obraz rzeczywistości.

Za niezwykle sugestywną lekcję  HISTORII  -  serdecznie   dziękujemy!!! 

    Tymczasem,  po Mszy św., na placu przy świetlicy wiejskiej licznie zgromadzili się  nasi MIESZKAŃCY  i  GOŚCIE.

    Rozpoczęło się uroczyste otwarcie    HAPPENINGU  NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO    KU  PAMIĘCI  PIERWSZYCH OSADNIKÓW   W   POWOJENNYCH   RÓŻANKACH  , którego dokonał dyrektor GOK - PAN  JAROSŁAW  PIKUŁA.

 Po nim  nasza utalentowana  mieszkanka -  Pani  MARYSIA   CHOWAŃSKA   przepięknie  zaśpiewała  NASZ   HYMN  PAŃSTWOWY ; ze wzruszeniem  wtórowaliśmy Jej  wszyscy...

PIERWSI   OSADNICY (z roku 1945  i  1946 )  zasiedli   na   honorowych  miejscach  przed  sceną...

Do NICH  w szczególności, ale także  do  wszystkich  zgromadzonych  zwróciła się

prezes  stowarzyszenia "NASZE  RÓŻANKI" -  BOŻENA  ADAMCZAK.

     Krótkie streszczenie  wystąpienia - w oddzielnym  artykule.

 Wójt Gminy Kłodawa Pani ANNA  MOŁODCIAK - PATRON, SPONSOR  I   WSPÓŁORGANIZATOR  HAPPENINGU  NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO   w serdecznych  słowach powitała pierwszych OSADNIKÓW, POKŁONEM  PODZIĘKOWAŁA  ZA  ICH  WIELKI  TRUD PRACY   w powojennych  Różankach  i   obecność na  uroczystości.  Życzyła  IM  dobrego  zdrowia  i   wielu  jeszcze  wspólnych lat w naszej   MAŁEJ  OJCZYŻNIE.

   HISTORIĘ   PIERWSZYCH  LAT  POWOJENNYCH RÓŻANEK  OPISAŁ   

syn PIERWSZYCH  OSADNIKÓW  WANDY   I    ALEKSANDRA  WIĘCKOWSKICH  -   MIROSŁAW  - krótkie  streszczenie  w  oddzielnym   artykule.

   UHONOROWANIA   PIERWSZYCH  RÓŻANKOWSKICH  OSADNIKÓW  

   dokonała  WÓJT  PANI  ANNA  MOŁODCIAK   wręczając   okolicznościowe                                STATUETKI,  MEDALE  I   DYPLOMY.

  Otrzymali je:

P.P.

*  MARIA   BOŻEK,

*  JERZY  JAHOŁKOWSKI,

*  CZESŁAW  MODRZEJEWSKI,

*  BRONISŁAW   MOTYK,

*  ANTONI  NIEDZWIECKI,

*  TERESA   NIEMYSKA,

*  CECYLIA  REYCH,

*  MARIA   TESZBIR  ( z d. Boska)

PANIĄ    PELAGIĘ   MOTYK  reprezentowała  córka -  Pani  Maria  CHOMCZYK.

MAMĘ - IRENĘ   WARDZIAK - reprezentował syn Pan Bogusław WARDZIAK.

W imieniu  Pani   MARII  WARDZIAK,  JADWIGI  I   BOGUSŁAWA   BARSABÓW  

WYRÓŻNIENIA  odebrała siostrzenica - Pani  Renata  Bondar.

  Z powodu   choroby  nieobecni byli:

P.P.  

BARBARA   RZĄDKOWSKA,

HELENA  KAŚKÓW,

IRENA  PROKOPÓW,

ROMUALDA  GĄSIOROWSKA,

WALENTY  TARASEWICZ,

WŁADYSŁAW   WOLICH.

            Następnie PIERWSI   OSIEDLEŃCY   dokonali  uroczystego 

ODSŁONIĘCIA    PAMIĄTKOWEGO    OBELISKU.

 Towarzyszyli  IM   wszyscy   UCZESTNICY   uroczystości.

Wartę  honorową   przy pomniku  pełnili  HARCERZE   Z    SP    W   KŁODAWIE.

 W skład Komitetu   d.s. BUDOWY   PAMIĄTKOWEGO  OBELISKU 

     wchodzili:

p.p.

ANDRZEJ   DERA  - PRZEWODNICZĄCY   RADY  PARAFIALNEJ, 

BOŻENA  ADAMCZAK- PREZES   STOWARZYSZENIA  NASZE   RÓŻANKI,

WIESŁAW  GÓRSKI - SEKRETARZ  STOWARZYSZENIA  NASZE  RÓŻANKI,

AGATA   JACKOWSKA -  SOŁTYS  WSI  RÓŻANKI.

 

     W imieniu  Mieszkańców  Różanek -  Wójt  Gminy  Kłodawa Pani Anna Mołodciak,  Przewodniczący  Rady Gminy Pan  Jan  Kubera oraz  Radne  Katarzyna  Chmiel - Dera i  Bożena  Adamczak 

                     złożyli    kwiaty   pod  pamiątkową   tablicą.

 Patriotyczny  program  artystyczny zaprezentowały   dzieci   z Przedszkola  i Szkoły  Podstawowej 

                                      Różankach.

Organizatorzy  składają   serdeczne podziękowania  P.  Dyrektor   JOANNIE  GRYMUZIE

oraz P. Dyrektor  ELŻBIECIE  PIETRUSZKIEWICZ   a także nauczycielom  P.P. ANNIE   STASIAK - SPRAWCE,   MARII  CHOWAŃSKIEJ I  ANNIE   DEPCIE .

   Uprzejme  podziękowania  składamy   P. Dyrektor  SP w Kłodawie  - DOROCIE  ŻOŁĄDZIEJEWSKIEJ  za  udział   w  uroczystości -  HARCERZY   z Kłodawy.

ROTA   w wykonaniu  Pani  MARYSI  CHOWAŃSKIEJ   zakończyła część uroczystą   HAPPENINGU    NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO  POŚWIĘCONEGO  PIERWSZYM  OSIEDLONYM  W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH.

     Rozpoczął   się  piknik,  a w  nim:

LOTERIA   WÓJTA,

występy    zespołów 

RÓŻY  KWIAT,  P. JADWIGI   PUCHAŁY,  P.  JARKA   PIKUŁY.

      DLA   WSZYSTKICH    OBECNYCH  Organizatorzy  przygotowali  PAMIĄTKOWE           MEDALE   z  HAPPENINGU  NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO.

  Specjalne podziękowania kierujemy   pod adresem DRUHEN  I  DRUHÓW z  OSP  w  Różankach  i   ICH   OPIEKUNCE   PANI   BOŻENIE  POPOWSKIEJ  za  zabezpieczenie  happeningu.

W trakcie imprezy  wszyscy   uczestnicy smakowali   pyszny  bigos  myśliwski

( przygotowany przez p.p.Radeckich),

chleb   z  piekarni  p.p. Hurków,    smalec z ogórkiem od p.p.   Mosurków,

kiełbasę, napoje   i  wszystkie   inne produkty    od p.p.  Postemskich   a     ciasta    od p.   Magdy  z  Kłodawy.

  Bardzo  sprawną    obsługę  uczestników zapewniły:

p.p.  Bogunia Szawiel,  Krysia Stasiak,  Grażynka Majewska,  Halinka Toporowska,  Laura  Banaszkiewicz, Edyta   Markiewicz.

Szczególne  podziękowania za pomoc w organizacji  happeningu kierujemy pod adresem p.p. K. i J.  POSTEMSKICH.

  BARDZO    DZIĘKUJEMY!!!

WNIOSEK   DO  URZĘDU   MARSZAŁKOWSKIEGO  O     DOFINANSOWANIE   HAPPENINGU   przygotowali:

p. Beata   Grzegolec - U.G. - Kłodawa,

i  p.  Jarosław   Pikuła - dyrektor  GOK w Kłodawie

SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY!!!

KOMITET  BUDOWY   OBELISKU   SKŁADA  UPRZEJME  PODZIĘKOWANIA  SPONSOROM, KTÓRZY   WSPARLI  FINANSOWO    JEGO  BUDOWĘ.

   WSZYSTKIM  PAŃSTWU   MIESZKAŃCOM   RÓŻANEK     oraz    GOŚCIOM

BARDZO   UPRZEJMIE  DZIĘKUJEMY   ZA UDZIAŁ  W  UROCZYSTOŚCI.

OBECNOŚĆ   PAŃSTWA   JEST   HOŁDEM   DLA  NASZYCH  RODZICÓW,  DZIADKÓW,  SĄSIADÓW -  PIERWSZYCH   OSIEDLEŃCÓW W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH.

CDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda