Zebrania Wiejskie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Różanki - 14.09.2016 r.

 

Przy niewielkiej frekwencji Mieszkańców Różanek odbyło się dzisiaj -14.09.2016 roku -

                   ZEBRANIE  WIEJSKIE SOŁECTWA  RÓŻANKI.

           TEMATYKA  WIODĄCA - bardzo  istotna  dla  przyszłości  naszej  wsi  -  

ZATWIERDZENIE   WNIOSKÓW  DO   BUDŻETU GMINY  KŁODAWA  na rok   2017.

Rada Sołecka  przygotowała  wykaz  INWESTYCJI, które powinny  być zrealizowane w naszej miejscowości w przyszłym roku. Obecni na zebraniu mogli także zgłaszać swoje propozycje do przyszłorocznego  budżetu.

Gośćmi zebrania  byli:

  Wójt  Gminy  Kłodawa Pani Anna  Mołodciak,

  Kierownik  Referatu  Drogownictwa Pani Monika Antczak,

  Komendant  Straży Gminnej  Pan  Marian  Matczak.

WNIOSKI   DO   BUDŻETU  GMINY  KŁODAWA  NA  2015  ROK

                           zaprezentowała sołtys Pani Agata Jackowska.

ZEBRANIE  WIEJSKIE  W GŁOSOWANIU  JAWNYM  PRZYJĘŁO ZAPROPONOWANE  WNIOSKI.

Wójt Pani Anna Mołodciak ustosunkowała się do naszych propozycji informując, które zadania będą zrealizowane jeszcze w roku bieżącym, które w roku 2017- a które w roku 2018.

                            ROK   2016

POŁOŻENIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ NA  DRODZE  POWIATOWEJ 1410 F -  RÓŻANKI   -  WOJCIESZYCE ( odcinek w stronę Różanek do skrzyżowania  z  LIPOWĄ),

POŁOŻENIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ NA  ULICY  NIEPODLEGŁOŚCI   bocznej ( od wejścia do kościoła do świetlicy),

POŁOŻENIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  NA ULICY  NIEPODLEGŁOŚCI   bocznej ( zjazd z drogi powiatowej 1410F z- Wojcieszyc- w prawo do OSP),

POŁOŻENIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ NA  OSIEDLU  PARKOWYM ( dojście  do   szkoły).

 

 B.A.

W oddzielnym   artykule  przedstawimy  nasze WNIOSKI   na rok  2017. B.A.

 

 

Pogoda