Zebrania Wiejskie

Zebranie Wiejskie - 9. kwietnia 2014r.

 

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Różanki uprzejmie zapraszają Państwa Mieszkańców Różanek na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 09 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Różankach.

Początek Zebrania - godz. 18.00.  Drugi termin - godz. 18.15.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie, powitanie gości, wybór protokolanta.

2. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z wykorzystania FUNDUSZU  SOŁECTWA w roku 2013.

3. Zatwierdzenie projektu FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2014.

4. Informacja o budowie kanalizacji na terenie Różanek.

5. Informacja o budowie świetlicy wiejskiej w Różankach.

6. Informacja o czyszczeniu rowów melioracyjnych w Różankach.

7. Wolne wnioski. 

Pogoda