Zebrania Wiejskie

II WYBORCZE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RÓŻANKI - 26.02.2019r

 

  Bardzo   ważny  komunikat  dla  wyborców  Sołectwa  Różanki sporządzony na podstawie

                                          ZARZĄDZENIA nr W/10/2019

                                           WÓJTA  GMINY  KŁODAWA

                                           z dn. 11.02.2019

W  SPRAWIE   PONOWNEGO   ZARZĄDZENIA   WYBORÓW  ORGANÓW  SOŁECTWA  RÓŻANKI

                        Szanowni Państwo!

                 W dniu 04.02.2019 roku odbyło się WYBORCZE   ZEBRANIE  WIEJSKIE  w naszym sołectwie tzn. WSI  RÓŻANKI.

Najważniejszym celem tego zgromadzenia był WYBÓR  SOŁTYSA naszej wsi na kadencję 2019 - 2023.

W tajnych wyborach na tę funkcję zdecydowanie zwyciężyła  PANI  KATARZYNA  STASIAK otrzymując 120 głosów

na 138 możliwych do uzyskania.

W miniony poniedziałek, t.j. 11.02.2019 roku,  NOWA sołtys Pani Katarzyna Stasiak złożyła pisemną rezygnację z funkcji  na ręce Wójt Gminy Kłodawa  Pani Anny Molodciak.

Rezygnacja została przyjęta.

   W chwili obecnej ogłoszony jest  nowy termin POWTÓRNEGO   WYBORCZEGO  ZEBRANIA  WIEJSKIEGO  w Różankach -  26.02.2019 r.

Godz.     -  18.00,

Miejsce  - świetlica  wiejska w Różankach.

                                                                         Bożena Adamczak