Zebrania Wiejskie

ZEBRANIE WIEJSKIE - 30.03.2016 - z bardzo niską frekwencją!

 

30 marca b. r. odbyło się w naszej miejscowości  ZEBRANIE  WIEJSKIE.

 Niestety, przybyło niewielu MIESZKAŃCÓW  NASZEGO  SOŁECTWA.

Szkoda bardzo - przecież  analizowana była realizacja naszego budżetu sołeckiego, plany finansowe tegoroczne, propozycje imprez wiejskich, estetyka naszej wsi...

   Można było zadać wiele pytań, obecnym na zebraniu, WŁODARZOM  NASZEJ  GMINY:

WÓJT -   PANI  ANNIE  MOŁODCIAK,

ZASTĘPCY  WÓJTA - PANU  ANDRZEJOWI  KWIATKOWSKIEMU, 

ZASTĘPCY  KIEROWNIKA  REFERATU  INWESTYCJI-   PANU  GRZEGORZOWI  ZAPYTOWSKIEMU, 

KOMENDANTOWI   STRAŻY  GMINNEJ - PANU  MARIANOWI   MATCZAKOWI.

   Zebranie  poprowadziła  sołtys Pani Agata Jackowska. Protokołowała - Pani  Magda  Popiel.

Przewidziane do REALIZACJI W TYM ROKU INWESTYCJE  przedstawiła Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak.

Dowiedzieliśmy, które ZADANIA, wskazane przez różankowskich radnych, będą  w  bieżącym roku wykonane w naszej wsi.

Zebranie Wiejskie JEDNOGŁOŚNIE  przyjęło SPRAWOZDANIE I PLAN FINANSOWY  NASZEGO  SOŁECTWA.

WIELE UWAGI  POŚWIĘCONO UTRZYMANIU  NASZYCH  ROWÓW  MELIORACYJNYCH. 

ROZWAŻANO WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA RÓŻANEK  DO   SPÓŁKI  WODNEJ.


 

Pogoda