Zebrania Wiejskie

Nowy termin Zebrania Wiejskiego

                          Nowy termin ZEBRANIA  WIEJSKIEGO.

 Uprzejmie zapraszamy na Zebranie Wiejskie Mieszkańców  Różanek w dniu 20. listopada 2013 roku.

Początek Zebrania - godz. 18 - ta.  Drugi termin: godz. 18.15 - w przypadku braku qvorum.

Porządek:

1. Zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Wsi Różanki.

2. Opinia w sprawie  zmiany części Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodawa w zakresie budowy na wskazanym terenie siłowni wiatrowych oraz powiększenia Cmentarza Komunalnego.

                                                                                        Sołtys Wsi Różanki

                                                                                           Wiesław Motyk

 

Pogoda