Z prac Rady Sołeckiej

Wrześniowe spotkanie Rady Sołeckiej

Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek miesiąca, (tym razem 2. września 2013 roku) spotkała się nasza Rada Sołecka, by przeanalizować aktualne problemy naszej wsi. 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

1. Podsumowanie udziału Sołectwa Różanki w Powiatowo - Gminnych Dożynkach - SANTOCKO 2013. 

2. ROWY  MELIORACYJNE  W  RÓŻANKACH  -  stan prac Stowarzyszenia " Nasze  Różanki" - w celu  ich  udrożnienia.

3. ELEKTROWNIE  WIATROWE - możliwość ich usytuowania w Różankach.

4. Przebudowa  BOISKA  SPORTOWEGO  w Różankach - obecny  stan  prac.

5. Ogrodzenie  CMENTARZA  KOMUNALNEGO  w  Różankach.

6. Sprawy różne dotyczące Sołectwa  Różanki. 

Pogoda