Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

NOWA RADA SOŁECKA ROZPOCZĘŁA PRACĘ

 

W miniony wtorek, 12.marca 2019 roku, spotkała się NOWO WYBRANA RADA SOŁECKA naszej wsi.  Podjęto  pierwsze, konieczne ustalenia związane z planem pracy RADY i podziałem środków budżetowych.

  Najważniejsze zadania do wykonania w roku 2019:

* uporządkowanie i renowacja sołeckich TABLIC  INFORMACYJNYCH,

* wycięcie  krzewów rosnących w pasach drogowych  powodujących  zmniejszenie widoczności np. przy wjeżdzie do Rożanek  od strony Wojcieszyc ( po lewej stronie),

* uporządkowanie centrum Różanek, m.in. naprawa murowanego ogrodzenia  przy Os. Parkowym,

       wyegzekwowanie  od właścicieli naprawy placu przy sklepie spożywczym,

       zagospodarowanie placyków,

       ustawienie gazonów przy przystankach autobusowych,

* zmiana  organizacji ruchu  na skrzyżowaniu  Lipowej (gminnej) z ul. Sportową,

* załatanie dziur na ul Niepodległości i Lipowej,

          Ponadto zorganizowane zostaną: dożynki sołeckie dla naszych rolników  oraz stoisko na dożynkach gminnych.

          Dzieci otrzymają paczki od Mikołaja ( wg nowych zasad).

         Seniorzy otrzymają niewielkie dofinansowanie przy organizacji uroczystych  spotkań.

W najbliższych dniach Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej i Radni  odwiedzą  PANIE - MIESZKANKI RÓŻANEK 80+.

Postanowiono, iż Sołtys i Rada Sołecka  będą  uczestniczyć w "OSTATNIEJ DRODZE  NASZYCH  MIESZKAŃCÓW" - zakupione będą wiązanki  ( z funduszu sołeckiego).

Nowy Sołtys Różanek - Pan Sławomir Radecki wskazał najpilniejsze potrzeby naszej wsi ( obejrzał  ulice, pobocza dróg, skwery, przystanki autobusowe itp.).

                   W posiedzeniu Rady Sołeckiej uczestniczyli  Różankowscy Radni Gminy Kłodawa.

                                                                                                                                                    B.A.

 

 

 

Pogoda