Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

PAN SŁAWOMIR RADECKI - NOWYM SOŁTYSEM WSI RÓŻANKI

 

  Wczoraj, 26.02.2019 roku, odbyło się POWTÓRNE  WYBORCZE  ZEBRANIE  WIEJSKIE  SOŁECTWA  RÓŻANKI.

 Przybylo na nie  129  mieszkańców Różanek uprawnionych do głosowania.

      Dobra  frekwencja różankowskich   wyborców  pozwoliła  na rozpoczęcie zebrania  w pierwszym terminie, tzn o godz. 18.00.

      W zebraniu uczestniczyły: Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak  oraz Sekretarz Gminy Kłodawa Pani Karolina Niciejewska.

   Głównym celem wczorajszego spotkania było wybranie nowych organów naszego  sołectwa :

                                                               SOŁTYSA  I   RADY  SOŁECKIEJ  WSI  RÓŻANKI.

     Na pełnienie  funkcji  sołtysa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów:

         PAN   SŁAWOMIR    RADECKI  ( zgłoszony  przez  Panią  Teresę  Teodziecką),

        PAN  SŁAWOMIR  WIECZOREK ( sam zgłosił swoją kandydaturę).

W wyniku tajnych wyborów w.w. kandydaci otrzymali  następujące  liczby  głosów:

         PAN   SŁAWOMIR   RADECKI - 121,

         PAN    SŁAWOMIR  WIECZOREK  - 7.

  SOŁTYSEM   SOŁECTWA  RÓŻANKI    NA  KADENCJĘ  2019 - 2023   został wybrany

            PAN   SŁAWOMIR   RADECKI.

                                 SKŁAD    NOWEJ  RADY  SOŁECKIEJ:

P.P.

        KRYSTYNA  STASIAK,

        BOGUMIŁA  SZAWIEL,

        BARBARA  WOJCIECHOWSKA,

        WIESŁAW   MOTYK,

         LESZEK   NURSKI,

         ZDZISŁAW   MYDŁOWSKI,

         JACEK  KIECANA,

         WOJCIECH   MOTYK,

         MICHAŁ  KWIATKOWSKI,

         SŁAWOMIR  GŁĄB.

Prezentacja P. Sławomira Radeckiego

Prezentacja P. Sławomira Wieczorka

Z prawej  komisja skrutacyjna w składzie: P.P.  Jan Kukla - przewodniczący, Tomasz Chomczyk i Tomasz Andrzejewski - członkowie komisji

Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak przedstawia  najbliższe zadania, które będą realizowane w Różankach

Gratulacje przyjmuje nowo wybrany sołtys P. S. Radecki

 

Rada

 Rada Sołecka w składzie

z prawej strony Panie: Barbara Wojciechowska, Krystyna Stasiak, Bogumiła Szawiel,

z prawej strony  Panowie: Sławomir Radecki, Leszek Nurski, Zdzisław Mydłowski, Michał Kwiatkowski, Wiesław Motyk, Jacek Kiecana, Wojciech Motyk (nieobecny na zdjęciu Sławomir Głąb)

    Pierwsze spotkanie NOWEGO  SOŁTYSA   z NOWĄ   RADĄ  SOŁECKĄ     

      

 

Pogoda