Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

KONGRES GOSPODARCZY SOŁECTW - MIRONICE 2019

      Sołtysi i rady sołeckie nowej kadencji uczestniczyli w wartościowym szkoleniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Kłodawa i MOF GW.

NOWA RADA SOŁECKA ROZPOCZĘŁA PRACĘ

  Nowy Sołtys gospodarskim okiem spojrzał na naszą wieś. Rada Sołecka podjęła pierwsze ustalenia...

NOWY SOŁTYS RÓŻANEK - 2019

     Mieszkańcy Sołectwa  Różanki wybrali  nowego  sołtysa - Panią  Katarzynę   Stasiak

PAN SŁAWOMIR RADECKI - NOWYM SOŁTYSEM WSI RÓŻANKI


 

           Mieszkańcy  Różanek  wybrali nowe organy  naszego  sołectwa na kadencję  2019 - 2023

ZEBRANIE WIEJSKIE - 16.07.2018.

Zebranie zaopiniowało  liczbę punktów sprzedaży alkoholu w Różankach