Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

SOŁTYS I RADA SOŁECKA w kadencji 2019 - 2022.

Na prośbę mieszkańców -  przypomnienie  składu Rady Sołeckiej  Sołectwa  Różanki w bieżącej kadencji

 

DOŻYNKI SOŁECKIE - RÓŻANKI 2019

     Dziękujemy za wielki trud pracy na roli dla dobra naszych Mieszkańców...

WAŻNE ZEBRANIE WIEJSKIE - 24.04.2019

    Główne tematy:  projekt budowy elektrociepłowni i farmy kurzej w naszej okolicy...

ZEBRANIE WIEJSKIE Z BIOGAZOWNIĄ I KURNIKAMI W TLE...

  W naszej okolicy   potencjalni inwestorzy chcą zbudować biogazownię i olbrzymią farmę kur ...

KONGRES GOSPODARCZY SOŁECTW - MIRONICE 2019

      Sołtysi i rady sołeckie nowej kadencji uczestniczyli w wartościowym szkoleniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Kłodawa i MOF GW.