Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

KONGRES GOSPODARCZY SOŁECTW - MIRONICE 2019

 

Kongres  Gospodarczy SOŁECTW  Gminy  Kłodawa odbył się wczoraj ( 15.03. 2019 r.) w Mironicach.

        Jego  organizatorami byli:

Wójt Gminy Kłodawa  i MOF Gorzów Wlkp.

   Zaproszeni zostali SOŁTYSI  i  RADY  SOŁECKIE wszystkich naszych gminnych  sołectw.

Uczestniczyli także Przewodniczący i oboje Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kłodawa.

Część  szkoleniową  KONGRESU poprowadzili:

Andrzej Korona - Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa,

dr Krzysztof  Grzesiowski - radca prawny,

Sebastian    Banaszak  - specjalista  RODO,

Karolina  Niciejewska - Sekretarz Gminy Kłodawa.

    Tematyka  szkolenia dotyczyła pracy sołtysów i rad sołeckich, m.in.  zadań i kompetencji, ochrony danych osobowych, polityki finansowej, obecnego i przyszłego funduszu sołeckiego.

Kongres został sfinansowany ze środków  uzyskanych w ramach PROJEKTU przygotowanego przez Urząd Gminy Kłodawa i MOF Gorzów Wlkp.

cdn

Pogoda